Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Moderators: chien_mt, derektran

Post Reply
moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Tue Jan 03, 2017 12:12 am

HUE 05 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :heart:


moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Thu Jan 05, 2017 7:40 am

Trùi uiiiii :think: :think: :think: :think: :think: :think:

Bacchin
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 721
Joined: Fri May 29, 2015 2:47 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Bacchin » Thu Jan 05, 2017 11:43 am

Sao Moka suy nghĩ giử vậy :) :) :) :) :) :) :) :) :)

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Fri Jan 06, 2017 10:15 am

Bacchin uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kỳ nầy chắc bó toàn thân qué

User avatar
sommerfugl
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 8266
Joined: Wed Feb 07, 2007 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by sommerfugl » Fri Jan 06, 2017 3:37 pm

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image
Image
Image
Image
Image
Image


1.NS ?
2. Hình 1. 2. 3. 4. 5. 6 chụp ở đâu ?
3. Hình 1.2. 3. 4.5.6. Chụp năm nào ?
4. Trong trường hợp nào ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1. NS Mỹ Châu và NS Bích Hạnh ( bộ áo trắng )
2. Hình 1, 2, 3 chụp tại Vietnam - Bến Tre khi cô về thăm mộ chú Đức Minh và mẹ ruột năm 2014- 2015.
3. Hình 4, 5, 6 chụp khi cô đi chơi tại New York 2016.

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Sat Jan 07, 2017 7:22 am

sommerfugl wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image
Image
Image
Image
Image
Image


1.NS ?
2. Hình 1. 2. 3. 4. 5. 6 chụp ở đâu ?
3. Hình 1.2. 3. 4.5.6. Chụp năm nào ?
4. Trong trường hợp nào ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1. NS Mỹ Châu và NS Bích Hạnh ( bộ áo trắng )
2. Hình 1, 2, 3 chụp tại Vietnam - Bến Tre khi cô về thăm mộ chú Đức Minh và mẹ ruột năm 2014- 2015.
3. Hình 4, 5, 6 chụp khi cô đi chơi tại New York 2016.
Hay quá :dance:
Moka KÉ đáp án nầy nghe Sommerfugl :dance:

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Sat Jan 07, 2017 1:24 pm

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image
Image
Image
Image
Image
Image


1.NS ?
2. Hình 1. 2. 3. 4. 5. 6 chụp ở đâu ?
3. Hình 1.2. 3. 4.5.6. Chụp năm nào ?
4. Trong trường hợp nào ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS: MỸCHÂU. BÍCH HẠNH
2.HÌNH (1) THỦ THỪA.
HÌNH (2) BẾN TRE.
HÌNH (3) NEW YORK.
HÌNH (4) PHI TRƯƠNG NEW YORK
HÌNH (5) CANADA
HÌNH (6) PHI TRƯỜNG ATLANTA.
3.HÌNH (1) CHỤP NĂM 2016.
HÌNH (2) CHỤP NĂM 2015.
HÌNH (3.4.5.6) CHỤP NĂM 2016.
4.TRONG DỊP VỀ (THỦ THỪA) THAM GIA ĐÌNH.VỀ (BẾN TRE. CỒN PHỤNG) VI ẾNG MỘ CHỒNG. ĐI DU LỊCH NEW YORK & CANADA
:dance:

Bacchin
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 721
Joined: Fri May 29, 2015 2:47 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Bacchin » Sat Jan 07, 2017 1:48 pm

Yeuns wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image
Image
Image
Image
Image
Image


1.NS ?
2. Hình 1. 2. 3. 4. 5. 6 chụp ở đâu ?
3. Hình 1.2. 3. 4.5.6. Chụp năm nào ?
4. Trong trường hợp nào ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS: MỸCHÂU. BÍCH HẠNH
2.HÌNH (1) THỦ THỪA.
HÌNH (2) BẾN TRE.
HÌNH (3) NEW YORK.
HÌNH (4) PHI TRƯƠNG NEW YORK
HÌNH (5) CANADA
HÌNH (6) PHI TRƯỜNG ATLANTA.
3.HÌNH (1) CHỤP NĂM 2016.
HÌNH (2) CHỤP NĂM 2015.
HÌNH (3.4.5.6) CHỤP NĂM 2016.
4.TRONG DỊP VỀ (THỦ THỪA) THAM GIA ĐÌNH.VỀ (BẾN TRE. CỒN PHỤNG) VI ẾNG MỘ CHỒNG. ĐI DU LỊCH NEW YORK & CANADA
:dance:
Bacchin KÉ đáp án nầy hé YEUNS :dance:

User avatar
tinhnghesi
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1251
Joined: Thu Aug 31, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by tinhnghesi » Sat Jan 07, 2017 9:27 pm

Yeuns wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image
Image
Image
Image
Image
Image


1.NS ?
2. Hình 1. 2. 3. 4. 5. 6 chụp ở đâu ?
3. Hình 1.2. 3. 4.5.6. Chụp năm nào ?
4. Trong trường hợp nào ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS: MỸCHÂU. BÍCH HẠNH
2.HÌNH (1) THỦ THỪA.
HÌNH (2) BẾN TRE.
HÌNH (3) NEW YORK.
HÌNH (4) PHI TRƯƠNG NEW YORK
HÌNH (5) CANADA
HÌNH (6) PHI TRƯỜNG ATLANTA.
3.HÌNH (1) CHỤP NĂM 2016.
HÌNH (2) CHỤP NĂM 2015.
HÌNH (3.4.5.6) CHỤP NĂM 2016.
4.TRONG DỊP VỀ (THỦ THỪA) THAM GIA ĐÌNH.VỀ (BẾN TRE. CỒN PHỤNG) VI ẾNG MỘ CHỒNG. ĐI DU LỊCH NEW YORK & CANADA
:dance:
Hihi Tinhnghesi KÉ đáp án nầy nghe YEUNS :dance:

User avatar
chien_mt
Forum Mod
Forum Mod
Posts: 1623
Joined: Sat Jul 03, 2004 7:00 am
Location: Sai Gon([email protected])
Contact:

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by chien_mt » Sun Jan 08, 2017 8:01 pm

chien_mt wrote:Image
Image
Image
Image
Image
Image
1.NS ? (MỸCHÂU. BÍCH HẠNH)
Yeuns wrote:1.NS: MỸCHÂU. BÍCH HẠNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
sommerfugl wrote:1. NS Mỹ Châu và NS Bích Hạnh ( bộ áo trắng )
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Moka wrote:1. NS Mỹ Châu và NS Bích Hạnh ( bộ áo trắng )
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:1.NS: MỸCHÂU. BÍCH HẠNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:1.NS: MỸCHÂU. BÍCH HẠNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
2. Hình 1. 2. 3. 4. 5. 6 chụp ở đâu ? (HÌNH (1) THỦ THỪA; HÌNH (2) BẾN TRE; HÌNH (3) NEW YORK ; HÌNH (4) PHI TRƯƠNG NEW YORK; HÌNH (5) CANADA ; HÌNH (6) PHI TRƯỜNG ATLANTA.)
Yeuns wrote:2.HÌNH (1) THỦ THỪA.
HÌNH (2) BẾN TRE.
HÌNH (3) NEW YORK.
HÌNH (4) PHI TRƯƠNG NEW YORK
HÌNH (5) CANADA
HÌNH (6) PHI TRƯỜNG ATLANTA.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
sommerfugl wrote:2. Hình 1, 2 chụp tại Vietnam
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Moka wrote:2. Hình 1, 2 chụp tại Vietnam
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:2.HÌNH (1) THỦ THỪA.
HÌNH (2) BẾN TRE.
HÌNH (3) NEW YORK.
HÌNH (4) PHI TRƯƠNG NEW YORK
HÌNH (5) CANADA
HÌNH (6) PHI TRƯỜNG ATLANTA.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:2.HÌNH (1) THỦ THỪA.
HÌNH (2) BẾN TRE.
HÌNH (3) NEW YORK.
HÌNH (4) PHI TRƯƠNG NEW YORK
HÌNH (5) CANADA
HÌNH (6) PHI TRƯỜNG ATLANTA.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
3. Hình 1.2. 3. 4.5.6. Chụp năm nào ? (3.HÌNH (1) CHỤP NĂM 2016 ; HÌNH (2) CHỤP NĂM 2015 ; HÌNH (3.4.5.6) CHỤP NĂM 2016.)
Yeuns wrote:3.HÌNH (1) CHỤP NĂM 2016.
HÌNH (2) CHỤP NĂM 2015.
HÌNH (3.4.5.6) CHỤP NĂM 2016.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
sommerfugl wrote:3. Hình 4, 5, 6 chụp khi cô đi chơi tại New York 2016.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Moka wrote:3. Hình 4, 5, 6 chụp khi cô đi chơi tại New York 2016.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:3.HÌNH (1) CHỤP NĂM 2016.
HÌNH (2) CHỤP NĂM 2015.
HÌNH (3.4.5.6) CHỤP NĂM 2016.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:3.HÌNH (1) CHỤP NĂM 2016.
HÌNH (2) CHỤP NĂM 2015.
HÌNH (3.4.5.6) CHỤP NĂM 2016.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
4. Trong trường hợp nào ? (TRONG DỊP VỀ (THỦ THỪA) THAM GIA ĐÌNH.VỀ (BẾN TRE. CỒN PHỤNG) VI ẾNG MỘ CHỒNG. ĐI DU LỊCH NEW YORK & CANADA)
Yeuns wrote:4.TRONG DỊP VỀ (THỦ THỪA) THAM GIA ĐÌNH.VỀ (BẾN TRE. CỒN PHỤNG) VI ẾNG MỘ CHỒNG. ĐI DU LỊCH NEW YORK & CANADA
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:4.TRONG DỊP VỀ (THỦ THỪA) THAM GIA ĐÌNH.VỀ (BẾN TRE. CỒN PHỤNG) VI ẾNG MỘ CHỒNG. ĐI DU LỊCH NEW YORK & CANADA
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:4.TRONG DỊP VỀ (THỦ THỪA) THAM GIA ĐÌNH.VỀ (BẾN TRE. CỒN PHỤNG) VI ẾNG MỘ CHỒNG. ĐI DU LỊCH NEW YORK & CANADA
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Thân tặng thành viên bài Tân Cổ
ĐÒ CHIỀU
NS : MỸ CHÂU
[/b][/color]
https://www.youtube.com/watch?v=t9dFts_7kds&feature=youtu.be

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Sun Jan 08, 2017 11:29 pm

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẽ :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Cảm ơn BGK CHIEN mt :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
Chúc mừng tàn thắng :cungly: :bravo :cungly: :bravo :cungly: :bravo :cungly: :bravo :cungly: :bravo :cungly: :bravo :cungly: :bravo :cungly: :bravo :cungly: :bravo

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Sun Jan 08, 2017 11:53 pm

Công nhận BGK CHIEN mt lòng hình vào bài (ĐÒ CHIỀU) quá tuyệt :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Moka mê bài nầy lắm ()kisss ()kisss ()kisss ()kisss
Bài nầy Moka nhớ không lầm cũng đã gần 53 năm rồi thì phải giờ được nghe lại quá tuyệt bởi giọng hát liêu trai mãi mãi là huyền thoại của SKCL :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Mon Jan 09, 2017 3:26 am

Chúc mừng chúc mừng :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Cảm ơn BGK CHIEN mt đã tặng quà quá tuyệt :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))
moka wrote:Công nhận BGK CHIEN mt lòng hình vào bài (ĐÒ CHIỀU) quá tuyệt :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Moka mê bài nầy lắm ()kisss ()kisss ()kisss ()kisss
Bài nầy Moka nhớ không lầm cũng đã gần 53 năm rồi thì phải giờ được nghe lại quá tuyệt bởi giọng hát liêu trai mãi mãi là huyền thoại của SKCL :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
[vt:)] :hoa: [vt:)] :hoa: [vt:)] :hoa: [vt:)] :hoa:

User avatar
tinhnghesi
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1251
Joined: Thu Aug 31, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by tinhnghesi » Mon Jan 09, 2017 8:19 am

Chúc mừng cả nhà hé :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Cảm ơn BGK CHIEN mt đã tặng quà bá chấy :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :heart: :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))
Mà seo hỏng thấy HUE 05 :think:

Post Reply

Return to “Minh Cảnh - Mỹ Châu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests