Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Moderators: chien_mt, derektran

Post Reply
yeuhainuhoang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 537
Joined: Thu Dec 12, 2013 8:57 am
Location: Tây Ninh

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by yeuhainuhoang » Fri Dec 23, 2016 12:52 am

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

1.NS ? Minh Phụng,Mỹ Châu,Vũ Minh Vương,Hoài Thanh
2 VAI GÌ ? Lê Long Việt,Tuyết Vân,Đào Cam Mộc,Lê Long Đỉnh.
3. Tuồng gì ? Tiếng Trống sang canh
4. Đạo diễn ? Minh Phụng,Hải Vân.
5. SÂN KHẤU HAY VIDEO ? Video ( Đài CầnThơ)
6.NĂM NÀO ? Khoảng 1990.

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
Last edited by yeuhainuhoang on Fri Dec 30, 2016 2:48 am, edited 1 time in total.

User avatar
hue05
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 2098
Joined: Thu Dec 05, 2013 9:43 pm

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by hue05 » Fri Dec 23, 2016 2:27 am

Lâu quá mới thấy YHNH ghé nhà :)) ()kisss
Hoan hô bạn đã mở đường rồi [vt:)] :)) Cả nhà ui thẳng tiến nha :)) :dance:

User avatar
hue05
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 2098
Joined: Thu Dec 05, 2013 9:43 pm

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by hue05 » Fri Dec 23, 2016 2:34 am

[quote="chien_mt"]Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

Hãy để ta tìm về quá khứ
Dư âm ngọt lịm của lời ca
Ngày dần cách biệt đèn sân khấu
Chẳng có đêm nào bớt xót xa

Nén nỗi tương tư hình ảnh cũ
Thương người nghệ sĩ dệt cung tơ
Đàn gieo khúc nhạc nam ai oán
Nặng mối duyên tình đến lệ sa

Trăng thu dạ khúc ngày đêm nhớ
Lặng lẽ du dương dỗ giấc nồng
Xuân tình tưới mát khách tri âm
TIẾNG TRỐNG SANG CANH chợt ấm lòng

:heart: :heart: :heart:
Last edited by hue05 on Fri Dec 23, 2016 12:26 pm, edited 1 time in total.

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 543
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Fri Dec 23, 2016 11:29 am

Riêng tặng HUE 05 :heart: :hoa: :heart: :hoa: :heart: :hoa: :heart: :hoa: :heart: :hoa: :heart: :hoa: :heart:

yeuhainuhoang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 537
Joined: Thu Dec 12, 2013 8:57 am
Location: Tây Ninh

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by yeuhainuhoang » Fri Dec 23, 2016 11:30 pm

hue05 wrote:Lâu quá mới thấy YHNH ghé nhà :)) ()kisss
Hoan hô bạn đã mở đường rồi [vt:)] :)) Cả nhà ui thẳng tiến nha :)) :dance:
Dạo này bận quá quên mất luôn. :)
Câu cuối hỏng chắc lắm nhen :roll:

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Mon Dec 26, 2016 2:41 am

hue05 wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

Hãy để ta tìm về quá khứ
Dư âm ngọt lịm của lời ca
Ngày dần cách biệt đèn sân khấu
Chẳng có đêm nào bớt xót xa

Nén nỗi tương tư hình ảnh cũ
Thương người nghệ sĩ dệt cung tơ
Đàn gieo khúc nhạc nam ai oán
Nặng mối duyên tình đến lệ sa

Trăng thu dạ khúc ngày đêm nhớ
Lặng lẽ du dương dỗ giấc nồng
Xuân tình tưới mát khách tri âm
TIẾNG TRỐNG SANG CANH chợt ấm lòng

:heart: :heart: :heart:
:)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 543
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Wed Dec 28, 2016 5:22 am

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. Tuồng gì ?
4. Đạo diễn ?
5. SÂN KHẤU HAY VIDEO ?
6.NĂM NÀO ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS : MINH PHỤNG.MỸ CHÂU.VŨ MINH VƯƠNG.HOÀI THANH
2.VAI: LÊ LONG VIỆT.TUYẾT VÂN.ĐÀO CAM MỘC.LÊ LONG ĐỈNH
3.TUỒNG: TIẾNG TRỐNG SANG CANH
4.ĐẠO DIỄN:SK MINH PHỤNG. HOÀNG DŨ
5.VIDEO
6.NĂM: 1991

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Wed Dec 28, 2016 11:18 am

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. Tuồng gì ?
4. Đạo diễn ?
5. SÂN KHẤU HAY VIDEO ?
6.NĂM NÀO ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS:MINH PHỤNG. MỸ CHÂU. VŨ MINH VƯƠNG. HOÀI THANH
2.VAI:LÊ LONG VIỆT .TUYẾT VÂN. ĐÀO CAM MỘC. LÊ LONG ĐINH
3.TUỒNG:TIẾNG TRỐNG SANG CANH
4. ĐẠO DIỄN:SK MINH PHỤNG. HẢI VÂN
5.VIDEO
6.NĂM:1992
:)

Bacchin
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 723
Joined: Fri May 29, 2015 2:47 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Bacchin » Thu Dec 29, 2016 11:57 am

I
Yeuns wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. Tuồng gì ?
4. Đạo diễn ?
5. SÂN KHẤU HAY VIDEO ?
6.NĂM NÀO ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS:MINH PHỤNG. MỸ CHÂU. VŨ MINH VƯƠNG. HOÀI THANH
2.VAI:LÊ LONG VIỆT .TUYẾT VÂN. ĐÀO CAM MỘC. LÊ LONG ĐINH
3.TUỒNG:TIẾNG TRỐNG SANG CANH
4. ĐẠO DIỄN:SK MINH PHỤNG. HẢI VÂN
5.VIDEO
6.NĂM:1992
:)
Bacchin KÉ đáp án nầy nghe YEUNS :))

User avatar
tinhnghesi
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1252
Joined: Thu Aug 31, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by tinhnghesi » Fri Dec 30, 2016 4:07 am

Yeuns wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. Tuồng gì ?
4. Đạo diễn ?
5. SÂN KHẤU HAY VIDEO ?
6.NĂM NÀO ?

:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS:MINH PHỤNG. MỸ CHÂU. VŨ MINH VƯƠNG. HOÀI THANH
2.VAI:LÊ LONG VIỆT .TUYẾT VÂN. ĐÀO CAM MỘC. LÊ LONG ĐINH
3.TUỒNG:TIẾNG TRỐNG SANG CANH
4. ĐẠO DIỄN:SK MINH PHỤNG. HẢI VÂN
5.VIDEO
6.NĂM:1992
:)
Tinhnghesi KÉ đáp án nầy hé YEUNS :dance:

Bacchin
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 723
Joined: Fri May 29, 2015 2:47 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Bacchin » Fri Dec 30, 2016 8:01 am

Yeuns wrote:
hue05 wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :
Image

Hãy để ta tìm về quá khứ
Dư âm ngọt lịm của lời ca
Ngày dần cách biệt đèn sân khấu
Chẳng có đêm nào bớt xót xa

Nén nỗi tương tư hình ảnh cũ
Thương người nghệ sĩ dệt cung tơ
Đàn gieo khúc nhạc nam ai oán
Nặng mối duyên tình đến lệ sa

Trăng thu dạ khúc ngày đêm nhớ
Lặng lẽ du dương dỗ giấc nồng
Xuân tình tưới mát khách tri âm
TIẾNG TRỐNG SANG CANH chợt ấm lòng

:heart: :heart: :heart:
:)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))
:heart: :heart: :)) :)) :heart: :heart: :)) :)) :heart: :heart: :)) :)) :heart: :heart: :)) :)) :heart: :heart: :)) :)) :))

User avatar
chien_mt
Forum Mod
Forum Mod
Posts: 1629
Joined: Sat Jul 03, 2004 7:00 am
Location: Sai Gon([email protected])
Contact:

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by chien_mt » Sat Dec 31, 2016 9:47 am

chien_mt wrote:Image
1.NS ? (MINH PHỤNG.MỸ CHÂU.VŨ MINH VƯƠNG.HOÀI THANH)
yeuhainuhoang wrote:1.NS ? Minh Phụng,Mỹ Châu,Vũ Minh Vương,Hoài Thanh
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
moka wrote:1.NS : MINH PHỤNG.MỸ CHÂU.VŨ MINH VƯƠNG.HOÀI THANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:1.NS:MINH PHỤNG. MỸ CHÂU. VŨ MINH VƯƠNG. HOÀI THANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:1.NS:MINH PHỤNG. MỸ CHÂU. VŨ MINH VƯƠNG. HOÀI THANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:1.NS:MINH PHỤNG. MỸ CHÂU. VŨ MINH VƯƠNG. HOÀI THANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
2 VAI GÌ ? (LÊ LONG VIỆT.TUYẾT VÂN.ĐÀO CAM MỘC.LÊ LONG ĐỈNH)
yeuhainuhoang wrote:2 Lê Long Việt,Tuyết Vân,Đào Cam Mộc,Lê Long Đỉnh.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
moka wrote:2.VAI: LÊ LONG VIỆT.TUYẾT VÂN.ĐÀO CAM MỘC.LÊ LONG ĐỈNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:2.VAI:LÊ LONG VIỆT .TUYẾT VÂN. ĐÀO CAM MỘC. LÊ LONG ĐINH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:2.VAI:LÊ LONG VIỆT .TUYẾT VÂN. ĐÀO CAM MỘC. LÊ LONG ĐINH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
TinhNghesi wrote:2.VAI:LÊ LONG VIỆT .TUYẾT VÂN. ĐÀO CAM MỘC. LÊ LONG ĐINH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
3. Tuồng gì ? (TIẾNG TRỐNG SANG CANH)
yeuhainuhoang wrote:3. Tiếng Trống sang canh
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
moka wrote:3.TUỒNG: TIẾNG TRỐNG SANG CANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:3.TUỒNG:TIẾNG TRỐNG SANG CANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:3.TUỒNG:TIẾNG TRỐNG SANG CANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:3.TUỒNG:TIẾNG TRỐNG SANG CANH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
4. Đạo diễn ? (MINH PHỤNG. HẢI VÂN)
yeuhainuhoang wrote:4. Đạo diễn ? Minh Phụng,Hải Vân.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:4. ĐẠO DIỄN:SK MINH PHỤNG. HẢI VÂN
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:4. ĐẠO DIỄN:SK MINH PHỤNG. HẢI VÂN
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:4. ĐẠO DIỄN:SK MINH PHỤNG. HẢI VÂN
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
5. SÂN KHẤU HAY VIDEO ? (video)
yeuhainuhoang wrote:5. Video ( Đài CầnThơ)
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
moka wrote:5.VIDEO
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:5.VIDEO
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:5.VIDEO
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Tinhnghesi wrote:5.VIDEO
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
6.NĂM NÀO ? (1990)
yeuhainuhoang wrote:6.NĂM NÀO ? Khoảng 1990.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

hue05 wrote: Hãy để ta tìm về quá khứ
Dư âm ngọt lịm của lời ca
Ngày dần cách biệt đèn sân khấu
Chẳng có đêm nào bớt xót xa

Nén nỗi tương tư hình ảnh cũ
Thương người nghệ sĩ dệt cung tơ
Đàn gieo khúc nhạc nam ai oán
Nặng mối duyên tình đến lệ sa

Trăng thu dạ khúc ngày đêm nhớ
Lặng lẽ du dương dỗ giấc nồng
Xuân tình tưới mát khách tri âm
TIẾNG TRỐNG SANG CANH chợt ấm lòng
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Thân tặng thành viên trích đoạn
TIẾNG TRỐNG SANG CANH
NS : MỸ CHÂU - HOÀI THANH
[/size]
https://www.youtube.com/watch?v=1DvZsEWOFfM&feature=youtu.be

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 543
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Sun Jan 01, 2017 1:51 pm

Chúc mừng chúc mừng cả nhà ui :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Cảm ơn BGK CIEN mt :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
:dance: :rock: :dance: :rock: :dance: :rock: :dance: :dance: :dance: :rock: :dance: :rock: :dance: :rock:

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Sun Jan 01, 2017 2:28 pm

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẽ khoẻ trẻ hé
Chúc cả nhà tàn thắng
Cảm ơn BGK CHIEN mt.
:cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
:rock: :dance: :rock: :dance: :rock: :dance: :rock: :dance: :rock: :dance: :rock: :dance:
:bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo

User avatar
tinhnghesi
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1252
Joined: Thu Aug 31, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by tinhnghesi » Sun Jan 01, 2017 8:20 pm

Chúc mừngxin được chúc mừng :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Cảm ơn BGK CHIEN mt :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:

Post Reply

Return to “Minh Cảnh - Mỹ Châu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests