Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Moderators: chien_mt, derektran

Post Reply
Bacchin
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 721
Joined: Fri May 29, 2015 2:47 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Bacchin » Mon Jan 09, 2017 10:09 am

tinhnghesi wrote:Chúc mừng cả nhà hé :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Cảm ơn BGK CHIEN mt đã tặng quà bá chấy :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :heart: :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))
Mà seo hỏng thấy HUE 05 :think:
:heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))


moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Tue Jan 10, 2017 1:11 pm

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. TUỒNG GÌ ?
4. ĐẠO DIỄN ?
5.VIDEO HAY SÂN KHẤU ?
6.NĂM NÀO ?
7 . TRÍ CH ĐOẠN HAY NGUYÊN VỞ
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS: MỸ CHÂU . ĐỨC MINH
2.VAI: THỊ THỪA .PHÚC TẦN
3.TUỒNG: KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
4.ĐẠO DIỄN: MỸ CHÂU . NGỌC ĐẪM
5.VIDEO
6.NĂM: 2009
7.TRÍCH ĐOẠN :)

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Tue Jan 10, 2017 11:32 pm

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. TUỒNG GÌ ?
4. ĐẠO DIỄN ?
5.VIDEO HAY SÂN KHẤU ?
6.NĂM NÀO ?
7 . TRÍ CH ĐOẠN HAY NGUYÊN VỞ
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS: MỸ CHÂU. ĐỨC MINH
2.VAI: THỊ THỪA. PHÚC TÂN
3.TUỒNG: KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
4.ĐẠO DIỄN: HUỲNH NGA
5:SÂN KHẤU
6.NĂM 1987 .1988 :mrgreen:


User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Tue Jan 10, 2017 11:40 pm

:heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Tue Jan 10, 2017 11:42 pm

Yeuns wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. TUỒNG GÌ ?
4. ĐẠO DIỄN ?
5.VIDEO HAY SÂN KHẤU ?
6.NĂM NÀO ?
7 . TRÍ CH ĐOẠN HAY NGUYÊN VỞ
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS: MỸ CHÂU. ĐỨC MINH
2.VAI: THỊ THỪA. PHÚC TÂN
3.TUỒNG: KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
4.ĐẠO DIỄN: HUỲNH NGA
5:SÂN KHẤU
6.NĂM 1987 .1988 :mrgreen:
7:NGUYÊN VỞ.
Yeuns sót câu ( 7 ) nên bổ túc nghe BGK.

Bacchin
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 721
Joined: Fri May 29, 2015 2:47 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Bacchin » Wed Jan 11, 2017 5:41 am

Yeuns wrote:
Yeuns wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. TUỒNG GÌ ?
4. ĐẠO DIỄN ?
5.VIDEO HAY SÂN KHẤU ?
6.NĂM NÀO ?
7 . TRÍ CH ĐOẠN HAY NGUYÊN VỞ
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1.NS: MỸ CHÂU. ĐỨC MINH
2.VAI: THỊ THỪA. PHÚC TÂN
3.TUỒNG: KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
4.ĐẠO DIỄN: HUỲNH NGA
5:SÂN KHẤU
6.NĂM 1987 .1988 :mrgreen:
7:NGUYÊN VỞ.
Yeuns sót câu ( 7 ) nên bổ túc nghe BGK.
Bacchin KÉ đáp án nầy YEUNS hé :)

User avatar
tinhnghesi
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1251
Joined: Thu Aug 31, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by tinhnghesi » Wed Jan 11, 2017 8:12 am

chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. TUỒNG GÌ ?
4. ĐẠO DIỄN ?
5.VIDEO HAY SÂN KHẤU ?
6.NĂM NÀO ?
7 . TRÍ CH ĐOẠN HAY NGUYÊN VỞ
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1: NS MỸ CHÂU . ĐỨC MINH
2: VAI THỊ THỪA . PHÚC TẦN
3: ĐẠO DIỄN HUỲNH NGA
5:SÂN KHẤU (ĐOÀN VĂN CÔNG TP)
6: NĂM 1989
7: NGUYÊN VỞ :)

User avatar
tinhnghesi
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1251
Joined: Thu Aug 31, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by tinhnghesi » Wed Jan 11, 2017 8:23 am

tinhnghesi wrote:
chien_mt wrote:Mời các bạn nhìn vào tấm hình sau và cho biết :

Image

1.NS ?
2 VAI GÌ ?
3. TUỒNG GÌ ?
4. ĐẠO DIỄN ?
5.VIDEO HAY SÂN KHẤU ?
6.NĂM NÀO ?
7 . TRÍ CH ĐOẠN HAY NGUYÊN VỞ
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
1: NS MỸ CHÂU . ĐỨC MINH
2: VAI THỊ THỪA . PHÚC TẦN
3: ĐẠO DIỄN HUỲNH NGA
5:SÂN KHẤU (ĐOÀN VĂN CÔNG TP)
6: NĂM 1989
7: NGUYÊN VỞ :)
3: TUỒNG KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
4: ĐẠO DIỄN HUỲNH NGA
Tinhnghesi sót câu (3 ) nên bổ túc lại nghe BGK :dance:

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Wed Jan 11, 2017 10:34 am

Huhuuuuuuuuu. Kỳ nầy chắc moka đạp vỏ chuối qué )(Laodau

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Wed Jan 11, 2017 10:12 pm

Mèn ui seo mà huhu quậy ?
Chưa có kết quả mà :) :) :)

User avatar
chien_mt
Forum Mod
Forum Mod
Posts: 1623
Joined: Sat Jul 03, 2004 7:00 am
Location: Sai Gon([email protected])
Contact:

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by chien_mt » Thu Jan 12, 2017 8:37 pm

chien_mt wrote:Image
1.NS ? (MỸ CHÂU . ĐỨC MINH)
tinhnghesi wrote:1: NS MỸ CHÂU . ĐỨC MINH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
moka wrote:1.NS: MỸ CHÂU . ĐỨC MINH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:1.NS: MỸ CHÂU. ĐỨC MINH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:1.NS: MỸ CHÂU. ĐỨC MINH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
2 VAI GÌ ? (THỊ THỪA . PHÚC TẦN)
tinhnghesi wrote:2: VAI THỊ THỪA . PHÚC TẦN
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
moka wrote:2.VAI: THỊ THỪA .PHÚC TẦN
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:2.VAI: THỊ THỪA. PHÚC TÂN
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:2.VAI: THỊ THỪA. PHÚC TÂN
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
3. TUỒNG GÌ ? (KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH)
tinhnghesi wrote:3: TUỒNG KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
moka wrote:3.TUỒNG: KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:3.TUỒNG: KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:3.TUỒNG: KHÚC HÁT ĐOẠN TÌNH
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
4. ĐẠO DIỄN ? (HUỲNH NGA)
tinhnghesi wrote:4: ĐẠO DIỄN HUỲNH NGA
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:4.ĐẠO DIỄN: HUỲNH NGA
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:4.ĐẠO DIỄN: HUỲNH NGA
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
5.VIDEO HAY SÂN KHẤU ? (SÂN KHẤU ĐOÀN VĂN CÔNG TP)
tinhnghesi wrote:5:SÂN KHẤU (ĐOÀN VĂN CÔNG TP)
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:5:SÂN KHẤU
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:5:SÂN KHẤU
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
6.NĂM NÀO ? (1989)
tinhnghesi wrote:6: NĂM 1989
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
7 . TRÍ CH ĐOẠN HAY NGUYÊN VỞ (NGUYÊN VỞ)
tinhnghesi wrote:7: NGUYÊN VỞ
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Yeuns wrote:7:NGUYÊN VỞ.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Bacchin wrote:7:NGUYÊN VỞ.
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Thân tặng thành viên Tân Cổ
Nội Tôi
NS : Mỹ Châu - Đức Minh
[/b]
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PMsEf5CJ6n8&feature=vm

Nửa Đêm Ngoài Phố
NS : Mỹ Châu - Đức Minh
[/b]
https://www.youtube.com/watch?v=GvyFgN7lFHk
Mưa Nửa Đêm
NS : Mỹ Châu - Đức Minh
https://www.youtube.com/watch?v=CwJv6wdbtZQ

:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

moka
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 542
Joined: Fri Oct 23, 2015 10:24 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by moka » Fri Jan 13, 2017 1:22 am

Quá tuyệt BGK CHIEN mt :bravo :heart: :)) :bravo :heart: :)) :bravo :heart: :)) :bravo :heart: :)) :bravo
Chúc mừng cả nhà (công nhận TNS) quá tài đa :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Chúc mừng chúc mừng :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:

User avatar
Yeuns
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1895
Joined: Wed Sep 06, 2006 7:00 am

Re: Hình NS Mỹ Châu và nghệ sĩ nào đây?

Post by Yeuns » Fri Jan 13, 2017 7:29 am

moka wrote:Quá tuyệt BGK CHIEN mt :bravo :heart: :)) :bravo :heart: :)) :bravo :heart: :)) :bravo :heart: :)) :bravo
Chúc mừng cả nhà (công nhận TNS) quá tài đa :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Chúc mừng chúc mừng :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Cả nhà vui vẽ khoẻ trẻ hé :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Cảm ơn BGK CHIEN mt nhiều lắm luôn đó.
:bravo :)) :bravo :)) :bravo :)) :bravo :)) :bravo :)) :bravo :)) :bravo :)) :bravo :))

Post Reply

Return to “Minh Cảnh - Mỹ Châu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest