Gặp NS Diệu Hiền: Ngày ấy, bây giờ ra sao?

Những mãnh đời nghệ sỹ nghèo khó, bênh tật...cần sự giúp đỡ, chia sẽ...
Post Reply
Ngô Đồng

Re: Gặp NS Diệu Hiền: Ngày ấy, bây giờ ra sao?

Post by Ngô Đồng » Fri Apr 15, 2016 6:54 pm

:rock: :rock: :rock:

Post Reply

Return to “Quỹ Giúp Đỡ Nghệ Sỹ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest