Giá cầu trục 5 tấn

Post Reply
lanchi01
Posts: 7
Joined: Wed Mar 15, 2017 12:00 pm

Giá cầu trục 5 tấn

Post by lanchi01 » Sat Mar 25, 2017 9:44 am

Cầu trục là một loại kết cấu thép kiểu cầu di động,palăng điện lực xe con cùng với cở cấu nâng hàng di chuyển dọc theo cầu của cầu trục
Cầu trục di chuyển dựa trên hai dầm ngang ( còn gọi là dầm cuối hay dầm đầu ) có hệ thống di chuyển bằng bắt dọc theo đường ray đặt trên gờ của tường nhà,trên hệ thống cột dựng cạnh tường nhà hoặc dọc theo hệ thống dây treo dọc xà nhà . Do đặc điểm cấu tạo như thế nên ở Việt Nam, cầu trục có tên gọi là cầu lăn
>> Xem thêm: giá cầu trục 5 tấn, cơ khí chính xác
Loại cầu trục kiểu cầu này sử dụng rất hiệu quả trong các nhà kho ,phân xưởng ,ở dạng chung hay ở dạng chuyên môn hoá đều rất phổ biến
2. Phân loại cầu trục
Có rất nhiều cách để phân loại gia cau truc 5 tan .người ta có thể dựa vào tải trọng nâng ,khẩu độ ,hình dạng kết cấu thép,chế độ làm việc ,tốc độ nâng và di chuyển
2.1.Dựa vào tác động nâng
Thường thì cầu trục có tải trọng nâng từ từ 3 15 tấn ,có loại có thể nâng được tải trọng lớn hơn,hàng trăm nghìn tấn
Người ta sơ bộ chia ra các loại tải trọng nâng :
Nhẹ : < 5 tấn
Trung binh :5 16 tấn
Nặng :16 80 tấn
Rất nặng : > 80 tấn
2.2 Dựa vào khẩu độ
Có các loại :
Loại nhỏ : l < 7 m
Loại trung bình : L=7 15m
Loại lớn : L = 15 30 m
Loại rất Lớn : L > 30 m
2.3 . Dựa trên chế độ làm việc
2.3.1. Chế độ làm việc nhẹ .
Đặc điểm của chế độ này là hệ số sử dụng tải trọng thấp két quả bằng 0,5 . Cường độ làm việc của động cơ nhỏ ( trung bình khoảng 15 %) so với mở máy trong một giờ ít ( dưới 60 lần ) và có nhiều quảng nghỉ lâu
2.3.2 . Chế độ làm việc trung bình.
Đặc điểm của chế độ này là làm việc với tải trọng khác nhau,hệ số sử dụng tỷ trọng đạt khoảng két quả 0,75 ,vận tốc làm việc trung bình ,cường độ làm việc khoảng 25 % .Số lần mở máy trong một giờ khoảng 120 lần
Chế độ này phù hợp với cơ cấu nâng và cơ cấu di chuyển của cầu trục trong các phân xưởng cơ khí và lắp ráp
2.3.3. Chế độ làm việc nặng
Có đặc điểm là hệ số sử dụng trọng tải cao két quả =1,0 vận tốc làm việc lớn ,cường độ làm việc khoảng 40 %, số lần mở máy trong 1 giờ khoảng 240 lần

Post Reply

Return to “Sinh Hoạt Giải Trí - Xã Hội”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest