THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Những bài thơ hay nổi tiếng ... thành viên CLVN thơ thẩn...

Moderator: Thu vàng

Post Reply
User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Sat Apr 08, 2017 5:22 am

Thu vàng wrote:
Fri Apr 07, 2017 12:31 pm

... OK Bậu, vậy tui ráng luyện thêm thôi :oops:
... Thơ Đường còn cộng "Nho Tự" nữa là đầu hàng ... vốn liếng tui chừng 10 chữ sao hiểu nổi... hihi :mrgreen: :P
... Cám ơn Bậu thiệt nhiều nha :)) :))
... Nho gì ở đây Bậu ơi ... những chữ đó mình cũng thường gặp khi rong chơi trên Net thôi, dợt với loại Đường luật nầy mình túng quá phải mua nho khô xài đở vậy hihihii . Hy vọng mai mốt Bậu sẽ qua mặt Qua cái vù ... ráng đi nha :)) :)) :)) :))

Thu vàng
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1124
Joined: Fri Jan 11, 2013 4:25 pm

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thu vàng » Tue Apr 11, 2017 7:52 am

Thu vàng wrote:
Fri Apr 07, 2017 12:31 pm
Thien-Hung wrote:
Fri Apr 07, 2017 12:00 pm


Đường Luật Thuận Nghịch Độc :

Tự trào...

(Thuận)

Vương buồn mắt đỏ ráng màu mây
Thương nhớ hằn mang lạnh tháng ngày
Lẻ bước sầu rơi hờn tủi hận
Trường canh ẩm độc vị nồng cay
Đắc thời hà luận anh hùng chí
Cương khí chánh tùng thiên địa xoay
Tiếu ngạo cuồng tâm duy thế sự
Gương trong lộng ảnh diện nhân hoài

(Nghịch)

Mây màu ráng đỏ mắt buồn vương
Ngày tháng lạnh mang hằn nhớ thương
Hận tủi hờn rơi sầu bước lẻ
Cay nồng vị độc ẩm canh trường
Chí hùng anh luận hà thời đắc
Xoay địa thiên tùng chánh khí cương
Sự thế duy tâm cuồng ngạo tiếu
Hoài nhân diện ảnh lộng trong gương


Thiên Hùng :))


Tự nhủ...
(Đường Luật Thuận Nghịch Đọc)

(Thuận)

Xanh trời lưới mỏng phủ vờn mây
Đành đoạn kìa mưa hạt ướt ngày
Sóng nhẹ khua bờ chen lá cỏ
Canh tàn thấm rượu lẩn tình cay
Khúc sầu giăng tối lòng dang dỡ
Mành trúc động khuya giấc trở xoay
Gió thoảng hồn hoang chiều nắng bạc
Dành riêng một nhớ nỗi Thu hoài

(Nghịch)

Mây vờn phủ nhẹ lưới trời xanh
Ngày ướt hạt mưa kìa đoạn đành
Cỏ lá chen bờ khua nhẹ sóng
Cay tình lẩn rượu thấm tàn canh
Dỡ dang lòng tối giăng sầu khúc
Xoay trở giấc khuya động trúc mành
Bạc nắng chiều hoang hồn thoảng gió
Hoài Thu nỗi nhớ một riêng dành


Thuvang :))

... Ráng ráng, hy vọng đỡ đỡ hơn tí xị... loại này Bậu chỉ tui rồi mà (hong lẽ tui học thụt lùi sao ta, kỳ hén... sorry, so sorry... hihi :P )
... Nhờ Bậu xem lại dùm nha, cám ơn Bậu nhiều lắm :)) :))

User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Thu Apr 13, 2017 11:08 pm

Thu vàng wrote:
Tue Apr 11, 2017 7:52 am

Tự nhủ...
(Đường Luật Thuận Nghịch Đọc)

(Thuận)

Xanh trời lưới mỏng phủ vờn mây
Đành đoạn kìa mưa hạt ướt ngày
Sóng nhẹ khua bờ chen lá cỏ
Canh tàn thấm rượu lẩn tình cay
Khúc sầu giăng tối lòng dang dỡ
Mành trúc động khuya giấc trở xoay
Gió thoảng hồn hoang chiều nắng bạc
Dành riêng một nhớ nỗi Thu hoài

(Nghịch)

Mây vờn phủ nhẹ lưới trời xanh
Ngày ướt hạt mưa kìa đoạn đành
Cỏ lá chen bờ khua nhẹ sóng
Cay tình lẩn rượu thấm tàn canh
Dỡ dang lòng tối giăng sầu khúc
Xoay trở giấc khuya động trúc mành
Bạc nắng chiều hoang hồn thoảng gió
Hoài Thu nỗi nhớ một riêng dành


Thuvang :))

... Ráng ráng, hy vọng đỡ đỡ hơn tí xị... loại này Bậu chỉ tui rồi mà (hong lẽ tui học thụt lùi sao ta, kỳ hén... sorry, so sorry... hihi :P )
... Nhờ Bậu xem lại dùm nha, cám ơn Bậu nhiều lắm :)) :))
... Qua xem bài của Bậu thì OK về niêm luật ... nhưng không ổn trong ngôn ngữ Việt chúng ta ... làm loại nầy Bậu cần phải đầu tư thêm thời gian để gạn lọc từ ngữ sao cho câu văn Thuận rồi Nghịch, hai bên phải tạm tạm với ngôn ngữ của mình ... Thí dụ như câu :

Khúc sầu giăng tối lòng dang dỡ
Mành trúc động khuya giấc trở xoay


...

Hoài Thu nỗi nhớ một riêng dành

... Qua hiểu Bậu muốn nói gì, nhưng với ngôn ngữ của mình, không ai viết như vậy ... lấy bài nầy của Bậu, không cần phải là họa nguyên vận ... Bậu thử tìm từ sửa lại cho Qua xem sao ... không được chịu thua sớm đó nha :))

Thu vàng
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1124
Joined: Fri Jan 11, 2013 4:25 pm

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thu vàng » Fri Apr 14, 2017 1:13 pm

Thien-Hung wrote:
Thu Apr 13, 2017 11:08 pm
Thu vàng wrote:
Tue Apr 11, 2017 7:52 am

Tự nhủ...
(Đường Luật Thuận Nghịch Đọc)

(Thuận)

Xanh trời lưới mỏng phủ vờn mây
Đành đoạn kìa mưa hạt ướt ngày
Sóng nhẹ khua bờ chen lá cỏ
Canh tàn thấm rượu lẩn tình cay
Khúc sầu giăng tối lòng dang dỡ
Mành trúc động khuya giấc trở xoay
Gió thoảng hồn hoang chiều nắng bạc
Dành riêng một nhớ nỗi Thu hoài

(Nghịch)

Mây vờn phủ nhẹ lưới trời xanh
Ngày ướt hạt mưa kìa đoạn đành
Cỏ lá chen bờ khua nhẹ sóng
Cay tình lẩn rượu thấm tàn canh
Dỡ dang lòng tối giăng sầu khúc
Xoay trở giấc khuya động trúc mành
Bạc nắng chiều hoang hồn thoảng gió
Hoài Thu nỗi nhớ một riêng dành


Thuvang :))

... Ráng ráng, hy vọng đỡ đỡ hơn tí xị... loại này Bậu chỉ tui rồi mà (hong lẽ tui học thụt lùi sao ta, kỳ hén... sorry, so sorry... hihi :P )
... Nhờ Bậu xem lại dùm nha, cám ơn Bậu nhiều lắm :)) :))
... Qua xem bài của Bậu thì OK về niêm luật ... nhưng không ổn trong ngôn ngữ Việt chúng ta ... làm loại nầy Bậu cần phải đầu tư thêm thời gian để gạn lọc từ ngữ sao cho câu văn Thuận rồi Nghịch, hai bên phải tạm tạm với ngôn ngữ của mình ... Thí dụ như câu :

Khúc sầu giăng tối lòng dang dỡ
Mành trúc động khuya giấc trở xoay


...

Hoài Thu nỗi nhớ một riêng dành

... Qua hiểu Bậu muốn nói gì, nhưng với ngôn ngữ của mình, không ai viết như vậy ... lấy bài nầy của Bậu, không cần phải là họa nguyên vận ... Bậu thử tìm từ sửa lại cho Qua xem sao ... không được chịu thua sớm đó nha :))

Tự nhủ...

(Đường Luật Thuận Nghịch Đọc)

(Thuận)

Xanh trời lưới mỏng phủ vờn mây
Đành đoạn kìa mưa hạt ướt ngày
Sóng nhẹ khua bờ chen lá cỏ
Canh tàn thấm rượu lẩn tình cay
Đoạn thơ ghì níu mơ mòn mỏi
Vành mắt đọng rơi lệ trở xoay
Gió thoảng hồn hoang chiều nắng bạc
Hanh vàng lá trải lối Thu hoài

(Nghịch)

Mây vờn phủ nhẹ lưới trời xanh
Ngày ướt hạt mưa kìa đoạn đành
Cỏ lá chen bờ khua nhẹ sóng
Cay tình lẩn rượu thấm tàn canh
Mỏi mòn mơ níu ghì thơ đoạn
Xoay trở lệ rơi đọng mắt vành
Bạc nắng chiều hoang hồn thoảng gió
Hoài Thu lối trải lá vàng hanh

Thuvang :))

... Sửa như vầy nhen Bậu... có gì mai sửa tiếp, phia rồi... hihi :P :)) :))
... Lỡ làm bài này họa nguyên vận rồi, tui sẽ làm bài sau nữa, không họa vần thử coi sao hén, đợi nha Bậu :)

User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Sat Apr 15, 2017 10:42 pm

Thu vàng wrote:
Fri Apr 14, 2017 1:13 pm


Tự nhủ...

(Đường Luật Thuận Nghịch Đọc)

(Thuận)

Xanh trời lưới mỏng phủ vờn mây
Đành đoạn kìa mưa hạt ướt ngày
Sóng nhẹ khua bờ chen lá cỏ
Canh tàn thấm rượu lẩn tình cay
Đoạn thơ ghì níu mơ mòn mỏi
Vành mắt đọng rơi lệ trở xoay
Gió thoảng hồn hoang chiều nắng bạc
Hanh vàng lá trải lối Thu hoài

(Nghịch)

Mây vờn phủ nhẹ lưới trời xanh
Ngày ướt hạt mưa kìa đoạn đành
Cỏ lá chen bờ khua nhẹ sóng
Cay tình lẩn rượu thấm tàn canh
Mỏi mòn mơ níu ghì thơ đoạn
Xoay trở lệ rơi đọng mắt vành
Bạc nắng chiều hoang hồn thoảng gió
Hoài Thu lối trải lá vàng hanh

Thuvang :))

... Sửa như vầy nhen Bậu... có gì mai sửa tiếp, phia rồi... hihi :P :)) :))
... Lỡ làm bài này họa nguyên vận rồi, tui sẽ làm bài sau nữa, không họa vần thử coi sao hén, đợi nha Bậu :)
... muốn sửa 1 bài thơ loại nầy, muh mình đã làm với ý từ đó rồi, Bậu hãy nghĩ đến những chữ mang vần thôi, hãy quên đi ý mình đã viết thì hy vọng mình sẽ viết khá hơn, chứ nếu trong suy nghĩ vẫn còn ý tưởng của bài cũ thì rất khó để sửa ... Qua thử viết cho Bậu xem, vì với Qua những ý Bậu viết không ảnh hưởng ... nên thử họa ... hihihii :))

Tự thoại …

(Thuận)

Xanh màu biển nước lộng trời mây
Đành đoạn hẳn trông tháng lại ngày
Nắng trải đường hoa chen lá cỏ
Canh tàn giấc cạn rượu chua cay
Khúc sầu tiêu thán hồi dang dở
Mành động nguyệt mơ mộng chuyển xoay
Gió khởi mùa thương tình đổ bến
Thanh âm chuỗi nhớ vẫn mang hoài

(Ngược)

Mây trời lộng nước biển màu xanh
Ngày lại tháng trông hẳn đoạn đành
Cỏ lá chen hoa đường trải nắng
Cay chua rượu cạn giấc tàn canh
Dở dang hồi thán tiêu sầu khúc
Xoay chuyển mộng mơ nguyệt động mành
Bến đổ tình thương mùa khởi gió
Hoài mang vẫn nhớ chuỗi âm thanh

Thiên Hùng :))

... còn nếu được thay 2 vần sau, Qua nghĩ sẽ khá hơn chút, giúp Bậu có thêm chút ý để viết bài mới nha ... :))

Tự thoại …

(Thuận)

Xanh màu biển nước lộng trời mây
Đành đoạn hẳn trông tháng lại ngày
Nắng trải đường hoa chen lá cỏ
Canh tàn giấc cạn rượu chua cay
Khúc sầu tiêu thán hồi dang dở
Mành động nguyệt mơ mộng lất lay
Gió chuyển mùa thương tình đổ bến
Thanh đồng chữ nhớ gợi về ai

(Ngược)

Mây trời lộng nước biển màu xanh
Ngày lại tháng trông hẳn đoạn đành
Cỏ lá chen hoa đường trải nắng
Cay chua rượu cạn giấc tàn canh
Dở dang hồi thán tiêu sầu khúc
Lây lất mộng mơ nguyệt động mành
Bến đổ tình thương mùa chuyển gió
Ai về gợi nhớ chữ đồng thanh

Thiên Hùng :))

Thu vàng
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1124
Joined: Fri Jan 11, 2013 4:25 pm

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thu vàng » Sun Apr 16, 2017 11:55 am

Thien-Hung wrote:
Sat Apr 15, 2017 10:42 pm
Thu vàng wrote:
Fri Apr 14, 2017 1:13 pm


Tự nhủ...

(Đường Luật Thuận Nghịch Đọc)

(Thuận)

Xanh trời lưới mỏng phủ vờn mây
Đành đoạn kìa mưa hạt ướt ngày
Sóng nhẹ khua bờ chen lá cỏ
Canh tàn thấm rượu lẩn tình cay
Đoạn thơ ghì níu mơ mòn mỏi
Vành mắt đọng rơi lệ trở xoay
Gió thoảng hồn hoang chiều nắng bạc
Hanh vàng lá trải lối Thu hoài

(Nghịch)

Mây vờn phủ nhẹ lưới trời xanh
Ngày ướt hạt mưa kìa đoạn đành
Cỏ lá chen bờ khua nhẹ sóng
Cay tình lẩn rượu thấm tàn canh
Mỏi mòn mơ níu ghì thơ đoạn
Xoay trở lệ rơi đọng mắt vành
Bạc nắng chiều hoang hồn thoảng gió
Hoài Thu lối trải lá vàng hanh

Thuvang :))

... Sửa như vầy nhen Bậu... có gì mai sửa tiếp, phia rồi... hihi :P :)) :))
... Lỡ làm bài này họa nguyên vận rồi, tui sẽ làm bài sau nữa, không họa vần thử coi sao hén, đợi nha Bậu :)
... muốn sửa 1 bài thơ loại nầy, muh mình đã làm với ý từ đó rồi, Bậu hãy nghĩ đến những chữ mang vần thôi, hãy quên đi ý mình đã viết thì hy vọng mình sẽ viết khá hơn, chứ nếu trong suy nghĩ vẫn còn ý tưởng của bài cũ thì rất khó để sửa ... Qua thử viết cho Bậu xem, vì với Qua những ý Bậu viết không ảnh hưởng ... nên thử họa ... hihihii :))

Tự thoại …

(Thuận)

Xanh màu biển nước lộng trời mây
Đành đoạn hẳn trông tháng lại ngày
Nắng trải đường hoa chen lá cỏ
Canh tàn giấc cạn rượu chua cay
Khúc sầu tiêu thán hồi dang dở
Mành động nguyệt mơ mộng chuyển xoay
Gió khởi mùa thương tình đổ bến
Thanh âm chuỗi nhớ vẫn mang hoài

(Ngược)

Mây trời lộng nước biển màu xanh
Ngày lại tháng trông hẳn đoạn đành
Cỏ lá chen hoa đường trải nắng
Cay chua rượu cạn giấc tàn canh
Dở dang hồi thán tiêu sầu khúc
Xoay chuyển mộng mơ nguyệt động mành
Bến đổ tình thương mùa khởi gió
Hoài mang vẫn nhớ chuỗi âm thanh

Thiên Hùng :))

... còn nếu được thay 2 vần sau, Qua nghĩ sẽ khá hơn chút, giúp Bậu có thêm chút ý để viết bài mới nha ... :))

Tự thoại …

(Thuận)

Xanh màu biển nước lộng trời mây
Đành đoạn hẳn trông tháng lại ngày
Nắng trải đường hoa chen lá cỏ
Canh tàn giấc cạn rượu chua cay
Khúc sầu tiêu thán hồi dang dở
Mành động nguyệt mơ mộng lất lay
Gió chuyển mùa thương tình đổ bến
Thanh đồng chữ nhớ gợi về ai

(Ngược)

Mây trời lộng nước biển màu xanh
Ngày lại tháng trông hẳn đoạn đành
Cỏ lá chen hoa đường trải nắng
Cay chua rượu cạn giấc tàn canh
Dở dang hồi thán tiêu sầu khúc
Lây lất mộng mơ nguyệt động mành
Bến đổ tình thương mùa chuyển gió
Ai về gợi nhớ chữ đồng thanh

Thiên Hùng :))
... Hít hà... sao hay vậy Bậu, đọc nghe xuôi tai hỏng có bị mắc nghẹn như thơ tui nhe [vt:)] [vt:)] :oops:
... muốn sửa 1 bài thơ loại nầy, muh mình đã làm với ý từ đó rồi, Bậu hãy nghĩ đến những chữ mang vần thôi, hãy quên đi ý mình đã viết thì hy vọng mình sẽ viết khá hơn, chứ nếu trong suy nghĩ vẫn còn ý tưởng của bài cũ thì rất khó để sửa ... Qua thử viết cho Bậu xem, vì với Qua những ý Bậu viết không ảnh hưởng ... nên thử họa ... hihihii :)) ... Câu này công nhận đúng quá [vt:)] .Cái khó là phải tìm vần, tìm chữ đọc thuận nghịch cùng lúc rồi mình quên cái ý để nó chạy lung tung (hihi... tui nói tui thôi nha)
... Nhớ rồi, sẽ ráng muh, để ghiền gẫm thêm rồi chắc sẽ khá hơn mà... chưa sao, chưa sao ... hihi :P
... Chịu khó chỉ nha Bậu, tui cảm ơn Bậu nhiều lắm hén :)) :))

User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Mon Apr 17, 2017 12:45 am

Thu vàng wrote:
Sun Apr 16, 2017 11:55 am

... Hít hà... sao hay vậy Bậu, đọc nghe xuôi tai hỏng có bị mắc nghẹn như thơ tui nhe [vt:)] [vt:)] :oops:
... muốn sửa 1 bài thơ loại nầy, muh mình đã làm với ý từ đó rồi, Bậu hãy nghĩ đến những chữ mang vần thôi, hãy quên đi ý mình đã viết thì hy vọng mình sẽ viết khá hơn, chứ nếu trong suy nghĩ vẫn còn ý tưởng của bài cũ thì rất khó để sửa ... Qua thử viết cho Bậu xem, vì với Qua những ý Bậu viết không ảnh hưởng ... nên thử họa ... hihihii :)) ... Câu này công nhận đúng quá [vt:)] .Cái khó là phải tìm vần, tìm chữ đọc thuận nghịch cùng lúc rồi mình quên cái ý để nó chạy lung tung (hihi... tui nói tui thôi nha)
... Nhớ rồi, sẽ ráng muh, để ghiền gẫm thêm rồi chắc sẽ khá hơn mà... chưa sao, chưa sao ... hihi :P
... Chịu khó chỉ nha Bậu, tui cảm ơn Bậu nhiều lắm hén :)) :))

... thì Qua nói với Bậu rồi, làm nhiều sẽ quen tay thôi ... quan trọng là để suy nghĩ của mình liên tưởng đến mối liên hệ đến những từ, những chữ mình muốn viết, gạn lọc nó để chọn cho câu thơ được suông sẻ nhứt ... Bậu được muh, ráng đi nha ... bây giờ đặt trọng tâm vào loại nầy đi, chừng nào Bậu viết 1 bài muh Bậu đọc lên, như Bậu nói là không bị "mắc nghẹn" mới qua loại khác nha hihiiii :)) :))

Thu vàng
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1124
Joined: Fri Jan 11, 2013 4:25 pm

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thu vàng » Fri Apr 21, 2017 11:58 am

Thien-Hung wrote:
Mon Apr 17, 2017 12:45 am

... thì Qua nói với Bậu rồi, làm nhiều sẽ quen tay thôi ... quan trọng là để suy nghĩ của mình liên tưởng đến mối liên hệ đến những từ, những chữ mình muốn viết, gạn lọc nó để chọn cho câu thơ được suông sẻ nhứt ... Bậu được muh, ráng đi nha ... bây giờ đặt trọng tâm vào loại nầy đi, chừng nào Bậu viết 1 bài muh Bậu đọc lên, như Bậu nói là không bị "mắc nghẹn" mới qua loại khác nha hihiiii :)) :)) [/color]
... Bây giờ tui thử post bài nữa nha, nhờ Bậu đọc rồi chỉ tui thêm chứ không thôi tui cứ tự sửa hoài... rồi chừng nào mới xong hihi... :P
... Cám ơn Bậu nhiều lắm. Bậu vui luôn hén :)) :))


Tự cảm...

(Xuôi)

Trăng mờ khuất mẻ lá nhòa sương
Chân bước kề xưa thuở má hường
Lắng vận thơ lòng phơi giấy mỏng
Lần tay ngón đợi trải canh trường
Gởi trao hồn mộng tràn lưu luyến
Nhân cộng giấc mơ ngập vấn vương
Vẫn mải mây trời xanh trắng nhẹ
Trần gian phố lộng chữ yêu thương

(ngược)

Sương nhòa lá mẻ khuất mờ trăng
Hường má thuở xưa kề bước chân
Mỏng giấy phơi lòng thơ vận lắng
Trường canh trải đợi ngón tay lần
Luyến lưu tràn mộng hồn trao gởi
Vương vấn ngập mơ giấc cộng nhân
Nhẹ trắng xanh trời mây mải vẫn
Thương yêu chữ lộng phố trần gian

Thuvang :))

User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Sat Apr 22, 2017 4:22 am

Thu vàng wrote:
Fri Apr 21, 2017 11:58 am

... Bây giờ tui thử post bài nữa nha, nhờ Bậu đọc rồi chỉ tui thêm chứ không thôi tui cứ tự sửa hoài... rồi chừng nào mới xong hihi... :P
... Cám ơn Bậu nhiều lắm. Bậu vui luôn hén :)) :))


Tự cảm...

(Xuôi)

Trăng mờ khuất mẻ lá nhòa sương
Chân bước kề xưa thuở má hường
Lắng vận thơ lòng phơi giấy mỏng
Lần tay ngón đợi trải canh trường
Gởi trao hồn mộng tràn lưu luyến
Nhân cộng giấc mơ ngập vấn vương
Vẫn mải mây trời xanh trắng nhẹ
Trần gian phố lộng chữ yêu thương

(ngược)

Sương nhòa lá mẻ khuất mờ trăng
Hường má thuở xưa kề bước chân
Mỏng giấy phơi lòng thơ vận lắng
Trường canh trải đợi ngón tay lần
Luyến lưu tràn mộng hồn trao gởi
Vương vấn ngập mơ giấc cộng nhân
Nhẹ trắng xanh trời mây mải vẫn
Thương yêu chữ lộng phố trần gian

Thuvang :))
OK, vậy bây giờ mình mần từng câu nha ...

Câu 1 :


Trăng mờ khuất mẻ lá nhòa sương


Sương nhòa lá mẻ khuất mờ trăng

- tiếng Việt mình thường dùng - sương mờ - mờ sương - và - trăng mờ thì OK chứ - mờ trăng - thì cũng ít ai nói ... và chữ - mẻ - ở đây nghĩa gì - cả cụm từ - trăng mờ khuất mẻ - và ngược lai là - sương nhòa lá mẻ - tối nghĩa quá - Bậu có thấy như vậy không . Vậy chữ "MẺ" ở đây Bậu muốn nói gì - cái lá bị mẻ 1 miếng chăng ? :))

Thu vàng
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1124
Joined: Fri Jan 11, 2013 4:25 pm

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thu vàng » Sat Apr 22, 2017 11:50 am

Thien-Hung wrote:
Sat Apr 22, 2017 4:22 am
Thu vàng wrote:
Fri Apr 21, 2017 11:58 am

... Bây giờ tui thử post bài nữa nha, nhờ Bậu đọc rồi chỉ tui thêm chứ không thôi tui cứ tự sửa hoài... rồi chừng nào mới xong hihi... :P
... Cám ơn Bậu nhiều lắm. Bậu vui luôn hén :)) :))


Tự cảm...

(Xuôi)

Trăng mờ khuất mẻ lá nhòa sương
Chân bước kề xưa thuở má hường
Lắng vận thơ lòng phơi giấy mỏng
Lần tay ngón đợi trải canh trường
Gởi trao hồn mộng tràn lưu luyến
Nhân cộng giấc mơ ngập vấn vương
Vẫn mải mây trời xanh trắng nhẹ
Trần gian phố lộng chữ yêu thương

(ngược)

Sương nhòa lá mẻ khuất mờ trăng
Hường má thuở xưa kề bước chân
Mỏng giấy phơi lòng thơ vận lắng
Trường canh trải đợi ngón tay lần
Luyến lưu tràn mộng hồn trao gởi
Vương vấn ngập mơ giấc cộng nhân
Nhẹ trắng xanh trời mây mải vẫn
Thương yêu chữ lộng phố gian trần

OK, vậy bây giờ mình mần từng câu nha ...

Câu 1 :


Trăng mờ khuất mẻ lá nhòa sương


Sương nhòa lá mẻ khuất mờ trăng

- tiếng Việt mình thường dùng - sương mờ - mờ sương - và - trăng mờ thì OK chứ - mờ trăng - thì cũng ít ai nói ... và chữ - mẻ - ở đây nghĩa gì - cả cụm từ - trăng mờ khuất mẻ - và ngược lai là - sương nhòa lá mẻ - tối nghĩa quá - Bậu có thấy như vậy không . Vậy chữ "MẺ" ở đây Bậu muốn nói gì - cái lá bị mẻ 1 miếng chăng ? :))
... Mẻ lá mẻ góc, mẻ cạnh là chiếc lá không còn nguyên vẹn hình dạng của nó... ý tui là vậy hihi... :oops:

... Sửa từng câu này có lý nha Bậu... tách ra từng cụm từ để đọc sẽ thấy rõ sự gượng ép nghĩa, từ trong những chữ mình dùng [vt:)] [vt:)]
... Vậy bây giờ cho tui sửa lại lần một như vầy, Bậu xem sao, please :))

Trăng mờ khuyết rụng lá đầy sương

Sương đầy lá rụng khuyết mờ trăng

Như vậy khi tách ra, ta có hai cụm từ

Trăng mờ khuyết rụng Sương đầy lá rụng

Được được hén Bậu :P

... Hay là :think:
Trăng tàn khuyết rụng lá đầy sương :P

User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Sat Apr 22, 2017 12:49 pm

Thu vàng wrote:
Sat Apr 22, 2017 11:50 am

... Mẻ lá mẻ góc, mẻ cạnh là chiếc lá không còn nguyên vẹn hình dạng của nó... ý tui là vậy hihi... :oops:

... Sửa từng câu này có lý nha Bậu... tách ra từng cụm từ để đọc sẽ thấy rõ sự gượng ép nghĩa, từ trong những chữ mình dùng [vt:)] [vt:)]
... Vậy bây giờ cho tui sửa lại lần một như vầy, Bậu xem sao, please :))

Trăng mờ khuyết rụng lá đầy sương

Sương đầy lá rụng khuyết mờ trăng

Như vậy khi tách ra, ta có hai cụm từ

Trăng mờ khuyết rụng Sương đầy lá rụng

Được được hén Bậu :P

... Hay là :think:
Trăng tàn khuyết rụng lá đầy sương :P

... dỉ nhiên là Qua hiểu chữ "Mẻ" chứ ... nhưng ý Qua là hùi nào giờ Bậu có nghe ai nói chiếc lá mẻ không - chắc chắn là không rồi ... OK, và Bậu sửa - Trăng mờ (tàn) khuyết rụng - cụm từ nầy chỉ có 1 chủ từ muh tới 3 động từ đi kèm, Bậu không thấy nặng sao hihiii ... Qua thấy không ổn rồi, nên câu ngược chắc cũng không ổn luôn ... OK, bây giờ với 2 chữ đuôi đầu là Trăng và Sương ... Bậu thử tìm những ý từ khác xem sao :)) :))

Thu vàng
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1124
Joined: Fri Jan 11, 2013 4:25 pm

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thu vàng » Sun Apr 23, 2017 12:48 pm

Thien-Hung wrote:
Sat Apr 22, 2017 12:49 pm

... dỉ nhiên là Qua hiểu chữ "Mẻ" chứ ... nhưng ý Qua là hùi nào giờ Bậu có nghe ai nói chiếc lá mẻ không - chắc chắn là không rồi ... OK, và Bậu sửa - Trăng mờ (tàn) khuyết rụng - cụm từ nầy chỉ có 1 chủ từ muh tới 3 động từ đi kèm, Bậu không thấy nặng sao hihiii ... Qua thấy không ổn rồi, nên câu ngược chắc cũng không ổn luôn ... OK, bây giờ với 2 chữ đuôi đầu là Trăng và Sương ... Bậu thử tìm những ý từ khác xem sao :)) :)) [/color]
... Hihi... không ổn, thiệt là không ổn... công nhận tệ :oops:
... Sorry Bậu nhen, cho tui làm lại nguyên bài đi Bậu, từng câu hoài ấm ức, tối ngủ hổng ngon hihihi :) Bậu chịu khó đọc dùm, please :)) :))


Tự nhủ...


(xuôi)

Trăng vàng tối lạnh phố mờ sương
Sân trước đầy hoa nụ ửng hường
Khúc nhạc nồng duyên tình mãi nhớ
Vần thơ thắm nghĩa chữ hoài thương
Nước non hòa gió hồn lưu luyến
Nhân thế gọi đời cõi vấn vương
Biển sóng vờn mây nhìn sỏi đá
Xuân thời hỡi đó vẫn còn hương?

(ngược)

Sương mờ phố lạnh tối vàng trăng
Hường ửng nụ hoa đầy trước sân
Nhớ mãi tình duyên nồng nhạc khúc
Thương hoài chữ nghĩa thắm thơ vần
Luyến lưu hồn gió hòa non nước
Vương vấn cõi đời gọi thế nhân
Đá sỏi nhìn mây vờn sóng biển
Hương còn vẫn đó hỡi thời Xuân?

Thuvang :))

User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Fri Apr 28, 2017 6:01 am

Thu vàng wrote:
Sun Apr 23, 2017 12:48 pm

... Hihi... không ổn, thiệt là không ổn... công nhận tệ :oops:
... Sorry Bậu nhen, cho tui làm lại nguyên bài đi Bậu, từng câu hoài ấm ức, tối ngủ hổng ngon hihihi :) Bậu chịu khó đọc dùm, please :)) :))


Tự nhủ...


(xuôi)

Trăng vàng tối lạnh phố mờ sương
Sân trước đầy hoa nụ ửng hường
Khúc nhạc nồng duyên tình mãi nhớ
Vần thơ thắm nghĩa chữ hoài thương
Nước non hòa gió hồn lưu luyến
Nhân thế gọi đời cõi vấn vương
Biển sóng vờn mây nhìn sỏi đá
Xuân thời hỡi đó vẫn còn hương?

(ngược)

Sương mờ phố lạnh tối vàng trăng
Hường ửng nụ hoa đầy trước sân
Nhớ mãi tình duyên nồng nhạc khúc
Thương hoài chữ nghĩa thắm thơ vần
Luyến lưu hồn gió hòa non nước
Vương vấn cõi đời gọi thế nhân
Đá sỏi nhìn mây vờn sóng biển
Hương còn vẫn đó hỡi thời Xuân?

Thuvang :))
hihihii Qua biết Bậu giỏi muh ... bài thơ OK lắm ... chỉ 1 chữ qua tô đậm, thanh bằng chỗ nầy tuy không phải lỗi, nhưng chữ thanh trắc vẫn hay hơn, nếu thay bằng chữ "ngát" Bậu thấy sao vì cả hai bài đều có thể, lần đầu tiên Qua thấy 2 cặp đối Thực & Luận của Bậu hay đó hihihi :))
... OK để quen tay, Bậu mần 1 bài nữa đi :)) :))

Thu vàng
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1124
Joined: Fri Jan 11, 2013 4:25 pm

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thu vàng » Fri Apr 28, 2017 11:49 am

Thien-Hung wrote:
Fri Apr 28, 2017 6:01 am
Thu vàng wrote:
Sun Apr 23, 2017 12:48 pm

... Hihi... không ổn, thiệt là không ổn... công nhận tệ :oops:
... Sorry Bậu nhen, cho tui làm lại nguyên bài đi Bậu, từng câu hoài ấm ức, tối ngủ hổng ngon hihihi :) Bậu chịu khó đọc dùm, please :)) :))


Tự nhủ...


(xuôi)

Trăng vàng tối lạnh phố mờ sương
Sân trước đầy hoa nụ ửng hường
Khúc nhạc nồng duyên tình mãi nhớ
Vần thơ thắm nghĩa chữ hoài thương
Nước non hòa gió hồn lưu luyến
Nhân thế gọi đời cõi vấn vương
Biển sóng vờn mây nhìn sỏi đá
Xuân thời hỡi đó vẫn còn hương?

(ngược)

Sương mờ phố lạnh tối vàng trăng
Hường ửng nụ hoa đầy trước sân
Nhớ mãi tình duyên nồng nhạc khúc
Thương hoài chữ nghĩa thắm thơ vần
Luyến lưu hồn gió hòa non nước
Vương vấn cõi đời gọi thế nhân
Đá sỏi nhìn mây vờn sóng biển
Hương còn vẫn đó hỡi thời Xuân?

Thuvang :))
hihihii Qua biết Bậu giỏi muh ... bài thơ OK lắm ... chỉ 1 chữ qua tô đậm, thanh bằng chỗ nầy tuy không phải lỗi, nhưng chữ thanh trắc vẫn hay hơn, nếu thay bằng chữ "ngát" Bậu thấy sao vì cả hai bài đều có thể, lần đầu tiên Qua thấy 2 cặp đối Thực & Luận của Bậu hay đó hihihi :))
... OK để quen tay, Bậu mần 1 bài nữa đi :)) :))
... OK hả Bậu, mừng quá... :dance:
... Bậu ơi, nếu sửa bằng chữ "ngát" sẽ đồng dấu với chữ "trước", phải không Bậu?... Có thể nào tui sửa là "nở" được không :P
... Tui sẽ tập bài nữa, cám ơn Bậu nhiều lắm :)) :))


Tự nhủ...


(xuôi)

Trăng vàng tối lạnh phố mờ sương
Sân trước nở hoa nụ ửng hường
Khúc nhạc nồng duyên tình mãi nhớ
Vần thơ thắm nghĩa chữ hoài thương
Nước non hòa gió hồn lưu luyến
Nhân thế gọi đời cõi vấn vương
Biển sóng vờn mây nhìn sỏi đá
Xuân thời hỡi đó vẫn còn hương?

(ngược)

Sương mờ phố lạnh tối vàng trăng
Hường ửng nụ hoa nở trước sân
Nhớ mãi tình duyên nồng nhạc khúc
Thương hoài chữ nghĩa thắm thơ vần
Luyến lưu hồn gió hòa non nước
Vương vấn cõi đời gọi thế nhân
Đá sỏi nhìn mây vờn sóng biển
Hương còn vẫn đó hỡi thời Xuân?

Thuvang :))

User avatar
Thien-Hung
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 562
Joined: Thu Jan 11, 2007 7:00 am
Location: USA

Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguồn hứng khởi nhẹ nhàng

Post by Thien-Hung » Fri Apr 28, 2017 1:22 pm

Thu vàng wrote:
Fri Apr 28, 2017 11:49 am
Thien-Hung wrote:
Fri Apr 28, 2017 6:01 am

hihihii Qua biết Bậu giỏi muh ... bài thơ OK lắm ... chỉ 1 chữ qua tô đậm, thanh bằng chỗ nầy tuy không phải lỗi, nhưng chữ thanh trắc vẫn hay hơn, nếu thay bằng chữ "ngát" Bậu thấy sao vì cả hai bài đều có thể, lần đầu tiên Qua thấy 2 cặp đối Thực & Luận của Bậu hay đó hihihi :))
... OK để quen tay, Bậu mần 1 bài nữa đi :)) :))
... OK hả Bậu, mừng quá... :dance:
... Bậu ơi, nếu sửa bằng chữ "ngát" sẽ đồng dấu với chữ "trước", phải không Bậu?... Có thể nào tui sửa là "nở" được không :P
... Tui sẽ tập bài nữa, cám ơn Bậu nhiều lắm :)) :))


Tự nhủ...


(xuôi)

Trăng vàng tối lạnh phố mờ sương
Sân trước nở hoa nụ ửng hường
Khúc nhạc nồng duyên tình mãi nhớ
Vần thơ thắm nghĩa chữ hoài thương
Nước non hòa gió hồn lưu luyến
Nhân thế gọi đời cõi vấn vương
Biển sóng vờn mây nhìn sỏi đá
Xuân thời hỡi đó vẫn còn hương?

(ngược)

Sương mờ phố lạnh tối vàng trăng
Hường ửng nụ hoa nở trước sân
Nhớ mãi tình duyên nồng nhạc khúc
Thương hoài chữ nghĩa thắm thơ vần
Luyến lưu hồn gió hòa non nước
Vương vấn cõi đời gọi thế nhân
Đá sỏi nhìn mây vờn sóng biển
Hương còn vẫn đó hỡi thời Xuân?

Thuvang :))
hihiii chời ơi, Bậu làm loại Thuận Nghịch Độc chứ có phải là Ngũ Độ Thanh đâu muh sợ trùng dấu chứ ... hoa còn nụ thì nở sao được đây Bậu ... nhưng Bậu thích thì OK hihihii :))

Post Reply

Return to “Vườn Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest