Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Tấn Tài

Post Reply
cocacola_7up
Posts: 2
Joined: Tue Jul 07, 2015 4:24 pm

Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Tấn Tài

Post by cocacola_7up » Tue Jul 07, 2015 4:34 pm

Anh Hùng Xạ Điêu (vs Ngọc Giàu, Mỹ Châu, Hùng Cường) - Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Tấn Tài
https://www.youtube.com/watch?v=u7sSsSL3M68

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest