Hoa Trôi Dòng Nước Bạc

Post Reply
User avatar
tdthuyen
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
Posts: 31
Joined: Sat Dec 18, 2004 7:00 am

Hoa Trôi Dòng Nước Bạc

Post by tdthuyen » Mon Oct 20, 2014 1:04 am

Có ai có bài nầy của Thanh Thanh Hiền ca không?

Thăng Khìu.

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: Hoa Trôi Dòng Nước Bạc

Post by ngocanh » Wed Oct 22, 2014 1:21 pm

Mình chịu thua

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest