Xin Audio Cải Lương Hoa Chùm Gởi

Post Reply
User avatar
TieuThanhThanh
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
Posts: 15
Joined: Mon Dec 20, 2004 7:00 am

Xin Audio Cải Lương Hoa Chùm Gởi

Post by TieuThanhThanh » Sat Sep 20, 2014 2:54 pm

Anh chị nào có tuồng Hoa Chùm Gởi do Vũ Linh, Linh Huệ, Kim Tử Long diễn cho Thanh xin. Thanh cám ơn nhiều.

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest