Cần Tìm Cô Gái Đồ Long

Post Reply
User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: Cần Tìm Cô Gái Đồ Long

Post by ngocanh » Thu Sep 04, 2014 2:10 pm

Chắc nhocxitrum có nè.

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Re: Cần Tìm Cô Gái Đồ Long

Post by hoangduyvu » Fri Sep 05, 2014 9:15 am

tuồng này chưa tái bản CD, chỉ có băng caseette thôi!
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: Cần Tìm Cô Gái Đồ Long

Post by ngocanh » Sat Sep 06, 2014 3:47 pm

Convert tặng cassette sang CD tốn thời gian lắm ko?

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Re: Cần Tìm Cô Gái Đồ Long

Post by hoangduyvu » Mon Sep 08, 2014 7:49 am

Mình không có băng này bác ơi!
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Re: Cần Tìm Cô Gái Đồ Long

Post by hoangduyvu » Mon Sep 08, 2014 7:50 am

ngocanh wrote:Convert tặng cassette sang CD tốn thời gian lắm ko?
Thời gian chuyển 1 cuốn băng bằng thời gian của cuốn băng đó.
HOÀNG DUY VŨ

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest