Tình Yêu và Lời Đáp

Post Reply
User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: Tình Yêu và Lời Đáp

Post by ngocanh » Wed Jul 30, 2014 8:13 am

Cứ tưởng tuồng này chỉ có video?
Ngọc Đang Thanh có hát trong video tuồng này nữa đó

User avatar
Khúc thụy du
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 17044
Joined: Wed May 09, 2012 2:24 pm

Re: Tình Yêu và Lời Đáp

Post by Khúc thụy du » Wed Jul 30, 2014 9:23 am

()kisss ()kisss ()kisss ()kisss ()kisss :cungly:

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests