Tuồng Cải lương: TÌM LẠI CUỘC ĐỜI (Đầy đủ)

User avatar
nguyentri
Forum Mod
Forum Mod
Posts: 3018
Joined: Wed Apr 06, 2005 7:00 am
Location: USA

Re: Tuồng Cải lương: TÌM LẠI CUỘC ĐỜI (Đầy đủ)

Post by nguyentri » Wed May 20, 2015 9:26 am

http://www.thtpct.vn đài Cần Thơ chứ Long An không có lưu trử
phần 1
http://tindeck.com/listen/aaeq
phần 2
http://tindeck.com/listen/eirs

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: Tuồng Cải lương: TÌM LẠI CUỘC ĐỜI (Đầy đủ)

Post by ngocanh » Wed May 20, 2015 1:58 pm

Cảm ơn Nguyentri, sao không để ở mediafile cho dễ down hơn hihi

User avatar
nguyentri
Forum Mod
Forum Mod
Posts: 3018
Joined: Wed Apr 06, 2005 7:00 am
Location: USA

Re: Tuồng Cải lương: TÌM LẠI CUỘC ĐỜI (Đầy đủ)

Post by nguyentri » Thu May 28, 2015 9:14 am

mediafile mất công down load ! nhiều khi bị virus nửa sợ lắm .

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: Tuồng Cải lương: TÌM LẠI CUỘC ĐỜI (Đầy đủ)

Post by ngocanh » Fri Jun 26, 2015 8:01 am

Lúc này ít canh để thu hả nguyentri?

User avatar
duc1975
Posts: 5
Joined: Wed Jul 30, 2008 3:11 pm

Re: Tuồng Cải lương: TÌM LẠI CUỘC ĐỜI (Đầy đủ)

Post by duc1975 » Sun Aug 02, 2015 1:11 pm

Bạn Nguyentri ơi sao không down hoặc nghe được nhỉ?

bachdang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 257
Joined: Mon Feb 04, 2013 3:22 pm

Re: Tuồng Cải lương: TÌM LẠI CUỘC ĐỜI (Đầy đủ)

Post by bachdang » Sun Aug 02, 2015 2:47 pm

Tuồng này duc1975 chưa down sao?

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest