List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post Reply
bachdang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 257
Joined: Mon Feb 04, 2013 3:22 pm

List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by bachdang » Tue Mar 12, 2013 10:04 pm

Tân Cổ 1
Mặt A :
1. Tình chỉ đẹp (Tân nhac: Thủy Tiên, Cổ nhac: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
2. Mai lỡ mình xa nhau (Tn: Lưu Trần Lê, Cn: Yên Trang) Minh Phụng-Lệ Thủy
3. Nghẹn ngào (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Tấn Tài-Lệ Thủy
4. Cho vừa lòng em (Tn: Phan Trần, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
5. Rồi 20 năm sau (Tn: Trầm Tử Thiên, Cn: Yên Trang) Minh Phụng-Phượng Liên
6. Phút cuối (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Phượng Liên
Mặt B :
1. Ngày buồn (Tn: Lam Phương, Cn: Thế Châu) Minh Phụng-Lệ Thủy
2. Tình yêu đầu đời (Tn: Thủy Tiên, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
3. Áo trắng ngày xưa (Tn: Song An, Cn: Loan Thảo) Tấn Tài-Lệ Thủy
4. Cám ơn (Tn: Ngân Khánh, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Lệ Thủy
5. Nhắn bạn tình xa (Tn: Anh Việt Thu, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châui
6. Những chuyện tình mong manh (Tn: Mai Văn Hiên, Cn: Thế Châu) Minh Phụng-Lệ Thủy


Tân Cổ 2
Mặt A :
1. Khóc thầm (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu
2. Đêm tiền đồn (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Lệ Thủy
3. Trả tôi về (Tn: Mặc Thế Nhân, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Phương Liên
4. Hai đứa giận nhau (Tn: Hoài Linh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
5. Lời người lính xa xôi (Tn: Song An, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu
6. Đêm trao kỷ niệm (Tn: Hùng Cường, Cn: Yên Trang) Minh Phụng-Mỹ Châu
Mặt B :
1. Trong cuộc tình sầu (Tn: Anh Việt Thu, Cn: Thế Châu) Minh Cảnh-Phượng Liên
2. Căn nhà màu tím (Tn: Hoài Linh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
3. Xin gọi nhau là cố nhân (Tn: Hàn Sinh, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu
4. Người giải bày tâm sự (Tn: Trúc Phương, Cn: Thế Châu) Minh Phụng-Lệ Thủy
5. Tình yêu cách biệt (Tn: Lưu Trần Lê, Cn: Thế Châu) Phương Bình-Phượng Liên
6. Máu chảy về tim (Tn: Anh Việt Thu, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu

Tân Cổ 3
Mặt A :
1. Người bạn tình xưa (Tn:Anh Việt Thu, Vc: Loan Thảo) Minh Phụng-Phượng Liên
2. Xe hoa cách biệt (Tn: Hùng Linh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
3. Đoạn cuối tình yêu (Tn: Tú Nhi, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu
4. Bông cỏ may (Tn: Trúc Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Mỹ Châu
5. Gặp lại cố nhân (Tn: Hàn Sinh, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Lệ Thủy
6. Đôi lời tâm sư (Tn: Thanh Hằng-Thanh Vũ, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Mỹ Châu
Mặt B :
1. Không bao giờ nhạt phai (Tn: Hoài An, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Vòng tay nào cho em (Tn: Hoàng Lê Vũ, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Phượng Liên
3. Anh buồn em thương (Tn: Thanh Phong, Tn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
4. Nhớ nhau hoài (Tn: Anh Việt Thu-Nhật Hà, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Phượng Liên
5. Thư cho vợ hiền (Tn: Song Ngọc, Cn: Thế Châu) Minh Phụng-Mỹ Châu
6. Khung trời kỷ niệm (Tn: Hoàng Thanh Việt, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Phượng Liên

Tân Cổ 4
Mặt A :
1. Đừng nói xa nhau (Tn: Châu Kỳ-Hồ Đình Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Phụng-Mỹ Châu
2. 24 giờ phép (Tn: Trúc Phương, Cn: Loan Thảo) Hùng Cường-Bạch Tuyết
3. Con đường xưa em đi (Tn: Châu Kỳ-Hồ Đình Phương, Cn: Loan Thảo) Mỹ Châu
4. Nước mắt quê hương (Tn: Châu Kỳ-Hồ Đình Phương, Cn: Thế Châu) Minh Phụng-Phượng Liên
5. Người xa về thành phố (Tn: Trúc Phương, Cn: Loan Thảo) Mỹ Châu
6. Người ngoài phố (Tn: Anh Việt Thu, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Hương Lan
Mặt B :
1.Kẻ ở miền xa (Tn: Trúc Phương, Cn: Yên Trang) Hùng Cường-Bạch Tuyết
2. Trà lại thời gian (Tn: Thanh Sơn, Cn: Loan Thảo) Minh Phung-Hương Lan
3. Thư gửi người miền xa (Tn: Trúc Phương, CN: Loan Thảo) Mỹ Châu
4. Khúc nhạc từ ly (Cn: Loan Thảo) Tấn Tài-Ngọc Giàu
5. Buồng cau quê ngoại (Cn: Thu An) Tấn Tài-Ngọc Hương
6. Xin anh giử trọn tình quê (Tn: Duy Khánh, Cn: Loan Thảo)Hùng Cường-Bạch Tuyết

Tân Cổ 5
Mặt A :
1. Vĩnh biệt (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Phận gái thuyền quyên (Tn: Nguyên Thảo-Giao Tiên, Cn: Thế Châu) Phương Bình-Mỹ Châu
3. Nhớ người yêu (Tn: Hoàng Hoa-Thảo Trang, Cn: Loan Thảo
4. Có thế thôi (Tn: Thông Đạt, Cn: Loan Thảo) Tấn Tài-Phương Liên
5. Anh hãy về đi (Tn: Ngân Giang, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Lệ Thủy
6. Cho người vào cuộc chiến (Tn: Phan Trần, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu
Mặt B
1. Lời thề của loài hoa trắng (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Hãy quên nhau (Tn: Thông Đạt, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Phượng Lien
3. Trăm nhớ ngàn thương (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Mỹ Châu
4. Biển tình (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
5. Còn nhớ còn thương (Tn: ,Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Lệ Thủy
6. Mưa trên phố Huế (Tn: Minh Kỳ, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Lệ Thủy


Tân Cổ 6
Mặt A :
1. Duyên quê (Tn; Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Lệ Thủy
2. Vườn tao ngộ (Tn: Anh Việt Thu, Cn: Loan Thảo). Minh Vương-Mỹ Châu
3. Cho xin sống lại (Tn: Hoài Linh, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Phượng Liên
4. Tình nước (Tn: Vũ Hòa Thanh, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Minh Vương
5. Xa vắng (Tn: Y Vân, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Phượng Liên
6. Tuyết lạnh (Tn: Lê Dinh-Phương Trà, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Lệ Thủy
Mặt B :
1. Một chuyến xe hoa (TN: Lê Minh Bằng, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Đổi thay (Tn: Hoa Linh Bảo, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Mỹ Châu
3. Con đường mang tên em (Tn: Trúc Phương, Cn: Loan Thảo) Tấn Tài-Phượng Liên
4. Yêu lầm (Tn: Giao Tiên, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
5. Mất nhau rồi (Tn: Lê Dinh, Cn: Loan Thảo) Tấn Tài-Lệ Thủy
6. Hai mùa mưa (Tn:Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh, Cn: Loan Thào) Minh Cảnh-Phượng Liên


Tân Cổ 7
Mặt A :
1. Trăng sáng vườn chè (Tn: Văn Phụng, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Lệ Thủy
2. Ngày trở về (Tn: Phạm Duy, Cn Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu-Thanh Kim Huệ
3. Nỗi buồn đêm đông (Tn: Anh Minh, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Phượng Liên
4. Khúc ca duyên lành (Tn: Y Vân, Loan Thảo) Phương Bình-Lệ Thủy
5. Sương trắng miền quê ngoại (Tn: Đinh Miên Vũ, Cn: Dạ Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
6. Nhạt nắng (Tn: Y Vân-Xuân Lôi, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Phượng Liên
Mặt B :
1. Tà áo cưới (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Lệ Thủy
2. Nhẫn cỏ cho em (Tn: Vinh Sử, Cn: Châu Loan) Tấn Tài-Mỹ Châu
3. Khi không (Tn: Vinh Sử, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
4. Chuyến xe lam chiều (Tn: Vinh Sử, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Phượng Liên
5. Biển dâu (Tn: Lê Dinh, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Mỹ Châu
6. Nhịp cầu tri âm (Tn: Hoài Linh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy


Tân Cổ 8
Mặt A :
1. Sao không thấy anh về (Tn: Duy Khánh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
2. Xuân này con không về (Tn: Trịnh Lâm Ngân, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Phương Liên
3. Duyên tình (Tn: Y Vân, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
4. Điệp khúc thương đau (Tn: Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu
5. Gái nhà nghèo (Tn: Vinh Sử, Cn: Dạ Thảo) Tấn Tài-Thanh Kim Huệ
6. Hoa trắng thôi cài trên áo tím (Tn: Kiên Giang-Huỳnh Anh, Cn: Dạ Thảo) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
Mặt B:
1. Thân phận (Tn: Lê Mộng Bảo, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
2. Áo cưới màu hoa cà (Tn: Hùng Linh, Cn: Quế Chi) Tấn Tài-Phượng Liên
3. Nếu duyên không thành (Tn: Tiến Tài, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
4. Gõ cửa (Tn: Mạnh Quỳnh, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Phượng Liên
5. Em là tất cả (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
6. Múc ánh trăng vàng (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Dạ Thảo) Tấn Tài-Thanh Kim HuệTân Cổ 9
Mặt A :
1. Em bé quê (Tn: Phạm Duy, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
2. Con gái của mẹ (Tn: Giao Tiên, Cn: Quế Chi) Phượng Liên-Lệ Thủy
3. Căn nhà ngoại ô (Tn: Anh Bằng, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
4. Chuyến tàu hoàng hôn (Tn: Minh Kỳ-Hoài Linh, Cn: Quế Chi) Thanh Sang-Lệ Thủy
5. Tâm sự của em (Tn: Minh Kỳ-Vũ Chương, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
6. Bà mẹ quê (Tn: Phạm Duy, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Phượng Liên
Mặt B :
1. Tình đời (Tn: Minh Kỳ, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
2. Nhừng Ngày xưa thân ái (Tn: Phạm Thế Mỹ, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
3. Áo em chưa mặc một lần (Tn: Hoài Linh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
4. Lời yêu chưa ngõ (Tn: Vinh Sử, Cn: Dạ Thảo) Tấn Tài-Mỹ Châu
5. Thương về miền Trung (Tn: Minh Kỳ-Duy Khánh, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
6. Gạo trắng trăng thanh (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Dạ Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy


Tân Cổ 10
Mặt A :
1. Rừng lá thấp (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thủy
2. Về miền Trung (Tn: Phạm Duy, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
3. Dấu chân kỷ niệm (Tn: Mạnh Phát, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
4. Mưa rừng (Tn: Huỳnh Anh, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
5. Những đồi hoa sim (Tn: Dzũng Chinh, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Lệ Thủy
6. Hoa cài mái tóc (Tn: Thông Đạt, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Thanh Kim Huệ
Mặt B :
1. Giòng lệ thương đau (Tn: Lê Dinh, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Mỹ Châu
2. Tấm ảnh ngày xưa (Tn: Lê Dinh, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
3. Kỷ niệm thời con gái (Tn: Vinh Sử-Nguyên Thảo, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Bích Hạnh
4. Ngày em về thăm quê tôi (Tn: Tô Hà Vân, Cn: Loan Thảo) Thanh Sang-Lệ Thủy
5. Buồn trong kỷ niệm (Tn: Trúc Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
6. Hai năm rồi (Tn: Ngọc Văn, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Lệ Thủy


Tân Cổ 11
Mặt A :
1. Mùa sầu riêng (Tn: Hoàng Trang, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
2. Hoa trinh nữ (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
3. Nụ hoa chưa nở (Tn: Vũ Chương-Minh Kỳ, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Mỹ Châu
4. Thành phố buồn (Tn: Lam Phương, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ
5. Đối diện nhà em (Tn: Hoài Nam, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
6. Tựa cánh bèo trôi (Tn: Hoàng Minh, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Bích Hạnh
Mặt B :
1. Lòng mẹ (Tn: Y Vân, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Phượng Liên
2. Nếu ta đừng quen nhau (Tn: Huỳnh Anh, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Mỹ Châu
3. Ga chiều (Tn: Lê Dinh, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thủy
4. Kể chuyện trong đêm (Tn: Hoàng Trang, Cn: Loan Thảo) Phương Bình-Thanh Kim Huệ
5. Nhớ người ra đi (Tn: Phạm Duy, Cn: Loan Thảo) Phượng Liên-Lệ Thủy
6. Nếu anh đừng hẹn (Tn: Lê Dinh-Anh Bằng, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Mỹ Châu


Tân Cổ 12
Mặt A :
1. Lan và Điệp 1 & 3 (Tn: Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thủy-Thanh Kim Huệ
2. Tình bơ vơ (Tn: Lam Phương, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Mỹ Châu
3. Tạ từ trong đêm (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Dạ Thảo) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
4. Thiệp hồng báo tin (Tn: Huy Cường-Minh Kỳ, Cn: Quế Anh) Tài Bửu Bửu-Mỹ Châu
Mặt B :
1. Hận tha la (Tn: Sơn Trang, Cn: Loan Thảo) Chí Tâm-Lệ Thủy
2. Tình thắm duyên quê (Tn: Trúc Phương, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Phượng Liên
3. Tiếng xưa (Tn: Dương Thiệu Tước, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
4. 100 bến nước (Tn: Thông Đạt, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Bích Hạnh
5. Từ giây phút này (Tn: Anh Việt Thu, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
6. Thà như giọt mưa (Tn: Phạm Duy, Cn: Loan Thảo) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ


Tân Cổ 13 không có phát hành

Tân Cổ 14
Mặt A :
1. Đám cưới đầu xuân (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Đám cưới trên đường quê (Tn: Tôn Nữ Trà My, Cn: Yên Lang) Minh Cảnh-Thanh Kim Huệ
3. Tiếng sông Cửu Long (Tn: Phạm Đình Chương, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
4. Lý ngựa ô (Tn: Y Vân), Cn: Quế Chi) Minh Vương-Lệ Thủy
5. Ngày Về thăm nhau (Tn: Hoài An, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Mỹ Châu
6. Bức tranh hòa bình (Tn: Hoài Linh, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
Mặt B :
1. Câu chuyện đầu năm (Tn: Hoài An, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Tiếng dân chài (Tn: Phạm Đình Chương, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Phượng Liên
3. Về đâu mái tóc người thương (Tn: Hoài Linh, Cn: Yên Lang) Minh Cảnh-Bích Hạnh
4. Phiên khúc một chiều mưa (Tn: Song Ngọc, Cn: Quế Anh) Tài Bửu Bửu-Mỹ Châu
5. Giờ này anh ở đâu? (Tn: Khánh Băng, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Hà Mỹ Xuân
6. Năm nay em mấy tuổi (Tn: Thông Đạt, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ


Tân Cổ 15
Mặt A :
1. Rước tình về với quê hương (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Thanh Kim Huệ
2. Tiếng sông Hồng (Tn: Phạm Đình Chương, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
3. Tình nồng quê hương (Tn: Mạnh Quỳnh, Cn: Yên Lang) Minh Vương-Lệ Thủy
4. Nụ tầm xuân (Tn: Phạm Duy, CN; Quế Chi) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
5. Người em Vỹ Dạ (Tn: Tôn Nữ Thụy Khương-Minh Kỳ, Cn: Quế Anh) Minh Cảnh-Mỹ Châu
6. Đường xưa lối cũ (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Viễn Sơn-Lệ Thủy
Mặt B :
1. Mười thương (Tn: Phạm Đình Chương, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Thanh Kim Huệ
2. Trăng tàn trên hè phố (Tn: Phạm Thế Mỹ, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
3. Duyên số (Tn: Mạc Phong Linh, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Bích Hạnh
4. Không phải tại chúng mình (Tn: Ngọc Vân-Phương Linh, Cn: Thế Châu) Minh Cảnh-Lệ Thủy
5. Hai kỷ niệm một chuyến đi (Tn: Minh Kỳ-Hoài Linh, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Lệ Thu
6. Đò tình lỡ chuyến (Tn: Hoài Linh, Cn: Loan Thảo) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ


Tân Cổ 16
Mặt A :
1. Trăng rụng xống cầu (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
2. Bóng người cùng thôn (Tn: Y Vân, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
3. Trăng về thôn dã (Tn: Hoài Linh, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ
4. Khúc hát ân tình (Tn: Sông Hương-Xuân Lôi, Cn: Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
5. Nếu chúng mình cách trở (Tn: Lưu Trần Lê, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Bích Hạnh
6. Nếu (Tn: Đỗ Lễ, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Mỹ Châu
Mặt B :
1. Áo đẹp nàng dâu (Tn: Anh Bằng, Cn: Dạ Thảo) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
2. Nếu hai đứa mình (Tn: Lê Dinh, Cn: Yên Lang) Minh Vương-Lệ Thủy
3. Quán nửa khuya (Tn: Tuấn Khanh-Hoài Linh, Cn: Yên Lang) Minh Cảnh-Chí Tâm
4. Vọng gác đêm sương (Tn: Mạnh Phát, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Hà Mỹ Xuân
5. Đôi ngã chia ly (Tn: Khánh Băng, Cn: Quế Anh) Viễn Sơn-Mỹ Châu


Tân Cổ 17
Mặt A :
1. Thương quá Việt Nam (Tn: Phạm Thế Mỹ, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
2. Đưa em vào hạ (Tn: Trầm Tu63 Thiêng, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-thanh Kim Huệ
3. Vùng quê tương lai (Tn: Duy Khánh, Cn: Yên Lang) Viễn Sơn-Mỹ Châu
4. Gánh lúa (Tn: Phạm Duy, Cn: Yen^ Lang) Minh Cảnh-Thnh Kim Huệ
5. Tình ca trên lúa (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
6. Tình đêm liên hoan (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Chí Tâm-Bích Hạnh
Mặt B:
1. Sương lạnh chiều đông (Tn: Mạnh Phát, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thủy
2. Chuyến đi về sáng (Tn: Lê Dinh, Cn: Yên Lang) Thanh Tuấn-Hà Mỹ Xuân
3. Tình hậu phương (Tn: Minh Kỳ, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
4. Hoa nở về đêm (Tn: Mạnh Phát, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thu
5. Phố buồn (Tn: Phạm Duy, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
6. Chiều lên bản Thượng (Tn: Lê Dinh, Cn: Loan Thảo) Tài Bửu Bửu-Lệ Thủy


Tân Cổ 18
Mặt A :
1. Lối về xóm nhỏ (Tn: Trịnh Hưng, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
2. Qua cơn mê (Tn: Trinh Lâm Ngân, Cn: Loan Thảo) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ
3. Xin anh giử trọn tình quê (Duy Khánh, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
4. Bông hồng cài áo (Tn: Phạm Thế Mỹ, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
5. Đêm bơ vơ (Tn: Duy Khánh, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ
6. Vợ chồng quê (Tn: Phạm Duy, Cn: Yên Lang) Giang Châu-Lệ Thủy
Mặt B :
1. Trở về (Tn: Phạm Duy, Cn: Yên Lang) Thanh Tuấn-Mỹ Châu
2. Lẻ bóng (Tn: Lê Dinh-Anh Bằng, Cn: Yên Lang) Minh Cảnh-Lệ Thủy
3. Hoa 10 giờ (Tn: Đài Phương Trang, Cn: Quế Chi) Tài Bửu Bửu-Lệ Thu
4. Lời nguyện cầu nửa đêm (Tn: Anh Thy-Nguyên Vũ, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Kiều Tiên
5. Người tình và quê hương (Tn: Trịnh Lâm Ngân, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Bích Hạnh
6. Lý chim quyên (Tn: Y Vân, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Lệ Thủy


Tân Cô 19
Mặt A :
1. Duyên kiếp (Tn: Lam Phương, Cn: Quế Anh) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Trường cũ tình xưa (Tn: Duy Khánh, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ
3. Xin cho tôi giấc mộng bình yên (Tn: Thông Đạt, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
4. Lý quạ kêu (Tn: Y Vân, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
5. Nương chiều (Tn: Phạm Duy, Cn: Yên Lang) Thanh Tuấn-Bích Hạnh
6. Sáu tháng quân trường (Tn: Nhật Hà-Anh Việt Thu, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thủy
Mặt B :
1. Thuyền không bến đỗ (Tn: Lam Phương, Cn: Quế Anh) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
2. Nỗi buồn hoa phượng (Tn: Thanh Sơn-Lê Dinh, Cn: Yên Lang) Minh Cảnh-Bích Hạnh
3. Mắt xanh con gái (Tn: Trịnh Lâm Ngân, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ
4. Nhạc sầu tương tư (Tn: Hoàng Trọng, Cn: Quế Chi) Tài Bửu Bửu-Lệ Thu
5. Mộng ban đầu (Tn: Hoàng Trọng, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Trang Thanh Xuân
6. Giòng tâm sự (Tn: Lê Dinh, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Hà Mỹ Xuân

Tân Cồ 20
Mặt A :
1. Người trinh nữ tên Thi (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Thanh Kim Huệ
2. Trương Chi Mỵ Nương (Tn: Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh, Cn: Quế Anh) Thanh Tuấn-Mỹ Châu-Chí Tâm
3. Cô lái đò bến Hạ (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Cn: Quế Chi) Minh Vương-Lệ Thủy
4. Hàn Mạc Tử (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Bích Hạnh
5. Tâm sự nàng Buảm (Tn: Vinh Sử-Ngân Giang, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
Mặt B :
1. Bao giờ em quên (Tn: Duy Khánh, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Bích Hạnh
2. Lá thư trần thế (Tn: Hoài Linh, Cn: Quế Chi) Thanh Kim Huệ-Kim Thủy
3. Gió trăng ngàn (Tn: Hoàng Nguyên, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thu
4. Không bao giờ ngăn cách (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Yên Lang) Minh Vương-Mỹ Châu
5. Mai chị về (Tn: Hoài Linh, Cn: Quế Chi) Lệ Thủy-Thanh Kim Huệ

Tân Cổ 21
Mặt A :
1. Ly rượu mừng (Tn: Phạm Đình Chương, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Diệu Hiền-Bích Hạnh
2. Hoa vẫn nở trên đường quê hương (Tn: Phạm Thế Mỹ, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
3. Quán gấm đầu làng (Tn: Giao Tiên, Cn: Thụy Vũ) Minh Cảnh-Chí Tâm-Lệ Quyên
4. Ngợi ca quê hương (Tn: Thanh Sơn, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Mỹ Châu
5. Tôi yêu (Tn: Châu Kỳ, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
6. Thư xuân trên rừng cao (Tn: Trịnh Lâm Ngân, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
Mặt B :
1. Ngày hạnh phúc (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Thanh Kim Huệ
2. Bông lan (Tn: Y Vân, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Lệ Thủy
3. Ngại ngùng (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Quế Anh) Chí Tâm-Lệ Thu
4. Tình đôi ta (Tn: Y Vân, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Mỹ Châu
5. Trước khi trả lời (Tn: Trang Dũng Phương, Cn: Quế Chi) Minh Vương-Bích Hạnh
6. Mùa xuân của mẹ (Tn: Trịnh Hưng, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Kim Thủy

Tân Cổ 22
Mặt A :
1. Lý con sáo (Tn: Y Vân, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Lệ Thủy
2. Đưa em về quê hương (Tn: Phạm Thế Mỹ, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Bích Hạnh
3. Ngồi tựa sông đào (Tn: Y Vân, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Thanh Kim Huệ
4. Vườn dâu lá mới (Tn: Y Vân, Cn: Quế Chi) Thanh Tuấn-Lệ Thủy
5. Trả lời thư em (Tn: Trầm Tử Thiêng, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Kim Thủy
6. Lưu bút ngày xanh (Tn: Thanh Sơn, Cn: Loan Thảo) Minh Cảnh-Bích Hạnh
Mặt B :
1. 16 trăng tròn (Tn: Trần Thiện Thanh, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Lệ Thu
2. Gặp nhau (Tn: Hoàng Thi Thơ, Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
3. Tôi nhớ tên anh (Tn: Trường Hải, Cn: Quế Chi) Chí Tâm-Bích Hạnh
4. Hỏi anh, hỏi em (Tn: Hoàng Liêm, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Thanh Kim Huệ
5. Nhật ký hai đứa mình (Tn: Lê Dinh-Hoài Linh), Cn: Loan Thảo) Thanh Tuấn-Kim Thủy
6. Ngỏ hồn qua đêm (Tn: Triết Giang-Hàn Châu, Cn: Loan Thảo) Tài Bửu Bửu-Lệ Thủy
Last edited by bachdang on Sat Aug 10, 2013 6:42 pm, edited 2 times in total.

Tran Phuong Trang
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
Posts: 5469
Joined: Fri Dec 10, 2010 1:28 pm

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by Tran Phuong Trang » Tue Mar 12, 2013 10:51 pm

Đã quá vậy bachdang.

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by ngocanh » Wed Mar 13, 2013 8:40 am

Sướng con mắt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by ngocanh » Wed Mar 13, 2013 8:41 am

Theo List thì các bạn thấy điều gì đặc biệt không? :)

User avatar
nuocnga
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
Posts: 13
Joined: Tue Jan 11, 2005 7:00 am
Location: Vietnam

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by nuocnga » Wed Mar 13, 2013 8:59 am

Những bài tân cổ này theo mình biết là mô tả hoàn cảnh thật sự của miền Nam thời ấy mà.
- Thời kỳ đầu: chiến tranh, chia ly
- Thời ký sau: sum vầy, hạnh phúc,...
Dù mình chả biết mô tê về thời ấy, nhưng theo mình đây mới là đỉnh cao của bài tân cổ.
Nhìn thèm quá.
Ai cho tui link tải nguyên gốc, chất lượng cao (tối thiểu mp3 320kbps)
Chân thành cám ơn!

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by ngocanh » Wed Mar 13, 2013 8:52 pm

Còn một khía cạnh nữa là sự "bành trướng" của những NS của đại bang Kim Chung. Dân Kim Chung chiếm lĩnh toàn bộ dĩa hát Việt Nam, vì dân Kim Chung ca kinh khủng quá :)

User avatar
babanuong
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
Posts: 161
Joined: Tue May 29, 2007 7:00 am

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by babanuong » Sun Mar 17, 2013 4:52 pm

Cảm ơn bạn Bachdang đã cho Líst 21 băng TCGD với những thông tin rất chi tiết & chính xác về tên bài hát, tác giả tân cổ & nghệ sĩ thể hiện; vì từ bấy lâu nay nhiều bài ca cổ được up lên mạng ghi sai tùm lum tên nghệ sĩ , thậm chí chương trình ca cổ của Đài phát thanh tỉnh, thành cũng giới thiệu sai be bét tên nghệ sĩ khiến người nghe không biết đâu mà lần! Vậy từ nay tui xin được lấy List 21 trên làm cẩm nang nghe cổ nhạc. Xin cảm ơn Bachdang & chúc bạn luôn vui, khỏe .

User avatar
ngocanh
Site Admin
Site Admin
Posts: 68158
Joined: Mon Apr 12, 2004 7:00 am

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by ngocanh » Sun Jun 02, 2013 2:22 pm

Mai mốt ngoài music online sẽ tạo 21 Album thế này :)

tanloiit2010
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 360
Joined: Wed Jan 16, 2013 1:43 pm
Location: Quận 10 - tp HCM
Contact:

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by tanloiit2010 » Sun Jun 02, 2013 2:37 pm

Tuyệt vời, cám ơn rất nhiều. :)

User avatar
CHOBACKINH
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 12927
Joined: Wed Jun 17, 2009 12:05 am

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by CHOBACKINH » Mon Jun 03, 2013 2:58 pm

ngocanh wrote:Theo List thì các bạn thấy điều gì đặc biệt không? :)

Đây ạ ! Đặc biệt :

Tân cổ 13 : KHÔNG PHÁT HÀNH .

....NÉ CON SỐ 13 !!!!

Tran Phuong Trang
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
Posts: 5469
Joined: Fri Dec 10, 2010 1:28 pm

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by Tran Phuong Trang » Sun Jun 09, 2013 6:51 pm

Bachdang dạo này khỏe không? Tối Chủ nhật bachdang có đi chơi vòng vòng đâu kg?
Mai thứ hai, đi làm rồi, bachdang ha!

bachdang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 257
Joined: Mon Feb 04, 2013 3:22 pm

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by bachdang » Sun Jun 09, 2013 7:39 pm

Cám ơn TPT, dạo này mình cũng khỏe. Hiện tại mình đang ở nhà và dạo qua các diễn đàn để tìm kiếm thông tin mới. Còn TPT trang cũng khỏe chứ? Có thể cho mình biết nơi ở và công việc hiện tại của TPT được không?

Tran Phuong Trang
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
Posts: 5469
Joined: Fri Dec 10, 2010 1:28 pm

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by Tran Phuong Trang » Sun Jun 09, 2013 7:45 pm

TPT ở Tân Phú. Công việc của TPT là mảng Xuất Nhập Khẩu đó bachdang.
Bachdang thường xuyên vào Web trò chuyện chơi cho vui.

bachdang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
Posts: 257
Joined: Mon Feb 04, 2013 3:22 pm

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by bachdang » Sun Jun 09, 2013 8:05 pm

Như vậy công việc của TPT chắc có lẻ cũng bận rộn lắm. TPT có thường đi du lịch không? Còn mình quê ỏ Cà Mau, tỉnh tận cùng cực nam của tổ quốc.

Tran Phuong Trang
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
Posts: 5469
Joined: Fri Dec 10, 2010 1:28 pm

Re: List 21 băng TCGD DHVN phát hành trước 1975

Post by Tran Phuong Trang » Sun Jun 09, 2013 11:19 pm

Ủa, vậy ra bachdang ở Cà Mau lận? Thi thoảng TPT đi du lịch với gia đình, nhất là dịp Tết , được nghỉ nhiều thì thường gia đình TPT cùng nhau đi chơi.
Công việc của TPT lúc thì bận rộn lắm, khi thì cũng kg quá tối tăm mặt mày. Hihi

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest