CD cải lương, tân cổ trước và sau 1975

Post Reply
User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

CD cải lương, tân cổ trước và sau 1975

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 1:38 am

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Last edited by hoangduyvu on Wed Mar 26, 2008 7:02 pm, edited 1 time in total.
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
khoi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 8921
Joined: Sat May 08, 2004 7:00 am
Location: Thành Ph? S??ng Mù ...

Post by khoi » Wed Mar 26, 2008 2:33 am

Wow ... Đẹp thiệt, HoangDuyVu, mấy cái nầy ở Mẽo có bán hông vậy?
Có vài tuồng là lạ, Khoi chưa nghe qua bao giờ ...

Hic hic hic, phải làm sao tìm được tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga của Thanh Nga mới được ...

User avatar
cailuong04
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 18617
Joined: Mon May 17, 2004 7:00 am
Location: hawaii

Post by cailuong04 » Wed Mar 26, 2008 5:03 pm

Khoi, muốn có tuồng THDVN, thì ráng trả lời mấy câu hỏi ĐỐ VUI đi, tuồng nào cũng có. Đùa chút vui thôi, Khoi check mail nha

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 6:14 pm

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
TranKhanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 7196
Joined: Fri Feb 18, 2005 7:00 am
Location: Vùng Trời Hiu Quạnh

Post by TranKhanh » Wed Mar 26, 2008 6:27 pm

HoangDuyVu :)) :)) :cungly: :cungly:
- Học Mà Không Suy Nghĩ Sẽ Nghĩ Sai,
Suy Nghĩ Mà Không Học Sẽ Có Nhiều Thắc Mắc...
- Không Biết Lễ, Không Lầy Gì để Lập Thân,
Không Biết Phải Trái, Không Lấy Gì Để Biết Người

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 6:33 pm

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 6:57 pm

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
ImageImage
Image
Image
Image
Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 7:00 pm

ImageImage
ImageImage
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 7:06 pm

Image
Image
Image
Image
Image
Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 7:10 pm

Image
Image
Image
Image
Image
Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 8:30 pm

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 8:50 pm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

ImageImage

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Wed Mar 26, 2008 9:17 pm

ImageImage

Image
ImageImage

Image
ImageImage

Image

ImageImage

Image

ImageImage

Image

ImageImage

Image

ImageImage

Image

ImageImage

Image
ImageImage

Image
ImageImage

Image
ImageImage

Image
ImageImage

Image
ImageImage

Image
ImageImage

Image
ImageImage

Image
Image

Image

Image

Image
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Tue Apr 22, 2008 7:20 pm

ImageImage
ImageImage
HOÀNG DUY VŨ

User avatar
hoangduyvu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
Posts: 1384
Joined: Tue Oct 19, 2004 7:00 am
Location: Thành phố Bến Tre

Post by hoangduyvu » Sat Apr 26, 2008 9:14 pm

Image
1/ Lá trầu xanh
Soạn giả : Viễn Châu
Thanh Sang - Lệ Thuỷ – Phượng Liên – Ngọc Giàu
2/ Không bao giờ quên anh
Tân nhạc: Hoàng Trang – Vọng cổ: Viễn Châu
Lệ Thuỷ
3/ Chuyện tình An Lộc Sơn (trích đoạn)
Soạn giả: Thế Châu
Minh Vương – Lệ Thuỷ – Dạ Hương
HOÀNG DUY VŨ

Post Reply

Return to “Audio”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest