Lời Bài Ca Tài Tử

Moderator: tritran

New Topic
 • Announcements
  Replies
  Views
  Last post
 • Topics
  Replies
  Views
  Last post
 • Chỉ mình ca, chia nhịp của bài PHỤNG HOÀNG nhé
  by ngocanh » Wed Apr 17, 2013 3:01 pm
  62 Replies
  3377 Views
  Last post by Nguyễn Thanh Quang
  Sat Feb 25, 2017 1:29 pm
 • NHẠC CỔ TÀI TỬ - Thiên Hùng & Bạn Hữu
  by Thien-Hung » Sat Apr 19, 2014 11:01 pm
  133 Replies
  6843 Views
  Last post by Thien-Hung
  Sat Oct 22, 2016 6:00 am
 • Huyền Tích ông già Ba Tri - Điệu Xuân Tình
  by nguoiyeuvannghe » Tue Sep 06, 2016 6:35 pm
  8 Replies
  237 Views
  Last post by kimhongdoanthi
  Thu Sep 15, 2016 7:13 pm
 • Đánh cờ tướng - Xuân tình
  by lephuongthao » Fri Oct 26, 2012 3:39 pm
  30 Replies
  7848 Views
  Last post by ledat089
  Mon Aug 29, 2016 7:18 pm
 • Lý Con Sáo
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Mar 02, 2014 4:23 pm
  2 Replies
  726 Views
  Last post by đoản khúc lam giang2016
  Sat May 14, 2016 8:01 pm
 • Các món nhậu - Kim Tiến Huế
  by Thay Hai Lua » Sun Jul 12, 2015 3:31 pm
  0 Replies
  452 Views
  Last post by Thay Hai Lua
  Sun Jul 12, 2015 3:31 pm
 • Lời Ca Minh Thuận Sưu Tầm
  by Thuận Bến Tre » Wed Mar 25, 2015 7:48 pm
  2 Replies
  535 Views
  Last post by heoconv325
  Sun Apr 05, 2015 3:56 pm
 • Tài tử cải lương: Sáu Bắc
  by ngocanh » Sat Jul 02, 2005 11:23 am
  10 Replies
  1500 Views
  Last post by RichardEi
  Sun Dec 21, 2014 4:43 am
 • Bài vọng cổ ưa thích: Trăng biên cương
  by Lê Hương » Tue Oct 07, 2014 1:45 pm
  1 Replies
  591 Views
  Last post by ngocanh
  Tue Oct 07, 2014 5:13 pm
 • Cấu trúc bài Vọng Cổ
  by Dang Hoang » Tue Aug 26, 2014 11:43 am
  51 Replies
  2670 Views
  Last post by Dang Hoang
  Sat Sep 06, 2014 5:05 pm
 • MẠNH LỆ QUÂN THOÁT HÀI (Cấu trúc)
  by Dang Hoang » Thu Aug 28, 2014 5:17 pm
  13 Replies
  1197 Views
  Last post by puli
  Thu Sep 04, 2014 12:33 am
 • XUÂN TÌNH
  by tritran » Wed Aug 22, 2012 3:28 pm
  1 Replies
  851 Views
  Last post by boybuon87
  Thu Jun 19, 2014 12:37 pm
 • VC nhịp 16 (Giữ mãi tiếng đàn xưa)
  by kimhongdoanthi » Fri Oct 25, 2013 10:37 pm
  8 Replies
  874 Views
  Last post by phamvanmau
  Thu Jun 05, 2014 11:39 pm
 • ĐCL: Trung Thu
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 4:50 pm
  2 Replies
  656 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 5:37 pm
 • ĐCL: U Líu U Xáng
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 5:30 pm
  0 Replies
  550 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 5:30 pm
 • ĐCL: Mạnh Lệ Quân
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 5:11 pm
  0 Replies
  488 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 5:11 pm
 • ĐCL Trống Quân
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 5:06 pm
  0 Replies
  514 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 5:06 pm
 • ĐCL: Bắc Sơn Trà
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 5:04 pm
  0 Replies
  502 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 5:04 pm
 • Lý Cây Bông
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 5:00 pm
  0 Replies
  538 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 5:00 pm
 • ĐCL: Tam Pháp Nhập Môn
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 4:44 pm
  0 Replies
  533 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 4:44 pm
 • ĐCL: Nặng Tình Xưa
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 4:39 pm
  1 Replies
  675 Views
  Last post by CHOBACKINH
  Sun Apr 20, 2014 4:41 pm
 • ĐCL: Ngựa Ô Nam
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Apr 20, 2014 4:29 pm
  0 Replies
  545 Views
  Last post by Hương đồng cỏ nội
  Sun Apr 20, 2014 4:29 pm
 • Ngũ Điểm Bài Tạ
  by Hương đồng cỏ nội » Sat Apr 19, 2014 3:08 pm
  1 Replies
  566 Views
  Last post by 5matkieng
  Sun Apr 20, 2014 2:40 pm
 • ĐCL: Vọng Kim Lang
  by Hương đồng cỏ nội » Sat Apr 19, 2014 3:37 pm
  1 Replies
  602 Views
  Last post by 5matkieng
  Sun Apr 20, 2014 2:39 pm
 • Lý Con Khỉ
  by Hương đồng cỏ nội » Sat Apr 19, 2014 3:45 pm
  1 Replies
  537 Views
  Last post by 5matkieng
  Sun Apr 20, 2014 2:38 pm
 • Lại 1 mùa Xuân (Dựng qua Xế Xảng) Viển Châu
  by 5matkieng » Mon Mar 31, 2014 7:38 am
  9 Replies
  629 Views
  Last post by CHOBACKINH
  Tue Apr 01, 2014 3:14 pm
 • Lý Giao Duyên
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Mar 02, 2014 3:51 pm
  2 Replies
  563 Views
  Last post by tritran
  Sun Mar 02, 2014 5:03 pm
 • Lý Cái Mơn
  by Hương đồng cỏ nội » Sun Mar 02, 2014 4:08 pm
  1 Replies
  540 Views
  Last post by tritran
  Sun Mar 02, 2014 5:00 pm
 • Gởi BGK Tritran
  by chuongvangvongco » Fri Feb 14, 2014 6:52 am
  10 Replies
  675 Views
  Last post by chuongvangvongco
  Fri Feb 14, 2014 6:01 pm
 • NHỚ NGƯỜI XƯA ( LỆ RƠI THẮM ĐÁ )
  by nguoiyeuvannghe » Sun Aug 18, 2013 6:26 am
  7 Replies
  678 Views
  Last post by nguoiyeuvannghe
  Sat Oct 05, 2013 7:54 am
 • Câu 1,2,5,6 hay Câu 1,2,4,6 trong bài ca có 4 câu?
  by ngocanh » Fri Feb 15, 2013 11:17 pm
  53 Replies
  2180 Views
  Last post by cailuong04
  Sun Jul 07, 2013 2:53 am
 • CỔ BẢN
  by tritran » Wed Aug 22, 2012 2:59 pm
  8 Replies
  1050 Views
  Last post by Nguyen Khiem
  Thu Jul 04, 2013 10:26 pm
 • PHỤNG HOÀNG
  by tritran » Thu Aug 23, 2012 5:43 pm
  3 Replies
  774 Views
  Last post by nguoiyeuvannghe
  Tue Apr 30, 2013 10:20 pm
 • Chỉ mình chia nhịp và ca Nam Xuân với: Cứu bồ
  by ngocanh » Sat Mar 16, 2013 11:12 pm
  95 Replies
  3611 Views
  Last post by Khúc thụy du
  Wed Mar 27, 2013 7:06 pm
 • NAM XUÂN 20 câu
  by Hạo Thiên » Wed Dec 12, 2012 7:51 pm
  10 Replies
  1053 Views
  Last post by CHOBACKINH
  Thu Jan 17, 2013 10:00 pm
 • Tam pháp nhập môn (An toàn giao thông)
  by Hạo Thiên » Mon Dec 31, 2012 10:47 am
  23 Replies
  1066 Views
  Last post by danong_langman
  Thu Jan 17, 2013 8:07 pm
 • LONG NGÂM
  by tritran » Sat Dec 15, 2012 5:43 pm
  12 Replies
  744 Views
  Last post by Khúc thụy du
  Wed Dec 19, 2012 7:37 pm
 • TUỔI XUÂN NHƯ HOA NỞ - MẪU ĐƠN
  by nguoiyeuvannghe » Sun Sep 23, 2012 7:36 pm
  12 Replies
  829 Views
  Last post by ngocanh
  Tue Oct 02, 2012 8:27 am
 • VẠN GIÁ
  by tritran » Fri Sep 07, 2012 6:23 pm
  2 Replies
  724 Views
  Last post by tnshayla
  Tue Sep 11, 2012 8:53 pm
 • TIỂU KHÚC
  by tritran » Thu Sep 06, 2012 5:17 pm
  1 Replies
  746 Views
  Last post by ngocanh
  Fri Sep 07, 2012 3:55 pm
 • LONG ĐĂNG
  by tritran » Mon Sep 03, 2012 6:07 pm
  0 Replies
  633 Views
  Last post by tritran
  Mon Sep 03, 2012 6:07 pm
 • XÀNG XÊ
  by tritran » Tue Aug 28, 2012 6:33 pm
  7 Replies
  1044 Views
  Last post by nhuttannhoc
  Mon Sep 03, 2012 2:16 pm
 • NGŨ ĐỐI HẠ
  by tritran » Sat Sep 01, 2012 4:38 pm
  3 Replies
  717 Views
  Last post by tritran
  Sat Sep 01, 2012 4:54 pm
 • NGŨ ĐỐI THƯỢNG
  by tritran » Sat Sep 01, 2012 2:33 pm
  1 Replies
  628 Views
  Last post by tritran
  Sat Sep 01, 2012 2:47 pm
 • PHỤNG CẦU
  by tritran » Thu Aug 23, 2012 7:33 pm
  4 Replies
  737 Views
  Last post by tnshayla
  Sun Aug 26, 2012 10:05 am
 • TÂY THI
  by tritran » Wed Aug 22, 2012 5:03 pm
  10 Replies
  791 Views
  Last post by Khúc thụy du
  Fri Aug 24, 2012 9:36 pm
 • LƯU THỦY
  by tritran » Wed Aug 22, 2012 11:00 am
  1 Replies
  720 Views
  Last post by tritran
  Fri Aug 24, 2012 5:20 pm
 • GIANG NAM
  by tritran » Thu Aug 23, 2012 7:13 pm
  0 Replies
  695 Views
  Last post by tritran
  Thu Aug 23, 2012 7:13 pm
 • TỨ ĐẠI OÁN
  by tritran » Thu Aug 23, 2012 5:35 pm
  0 Replies
  648 Views
  Last post by tritran
  Thu Aug 23, 2012 5:35 pm
 • NAM AI
  by tritran » Wed Aug 22, 2012 10:00 am
  1 Replies
  752 Views
  Last post by ngocanh
  Thu Aug 23, 2012 8:15 am
New Topic

Return to Board Index

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum