Sân Khấu Cải Lương - Đăng ký thành viên

Bạn đang truy cập diễn đàn “Sân Khấu Cải Lương” (“http://sankhaucailuong.com/forum”). Nơi hội ngộ những tâm hồn yêu cổ nhạc khắp Năm Châu. Sau khi domain cuả trang nhà bị mất, BQT xây dựng lại tại điạ chỉ mới. Đây là website "Chính thức" cuả mạng "Cải Lương Việt Nam" sau hơn 10 năm thành lập.

Việc đăng ký thành viên rất đơn giản. Hãy làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký xong nhớ check mail (kể cả trong hộp thư rác) để kích hoạt tài khoản thì mới sử dụng được.

Bạn đồng ý tuân theo các quy định của các diễn đàn đặt ra trong những điều sau đây: Xem các quy định cuả diễn đàn